KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Obchody Dnia Edukacji w Reszelskiej Trójce

Taniec dzieci Dzień Edukacji Narodowej14 października to jedna z tych dat, o której w szkole nie da się zapomnieć. Rocznica upamiętniająca dzień ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej zawsze obchodzona jest w sposób wyjątkowy. Również i w naszej placówce od kilu tygodni trwały już przygotowania do tego wyjątkowego dnia. Uczniowie klas szóstych i piątych oraz klas młodszych pod bacznym okiem pań reżyserek szlifowali przygotowywany program artystyczny.

 

Tego dnia, w odświętnie wyglądającej szkolnej sali gimnastycznej, na uroczystej akademii zgromadzili się zaproszeni goście: Wiceburmistrz Reszla Jerzy Bajorek, Ksiądz Prałat Krzysztof Bumbul, wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Anna Kowalska, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.

W pierwszej kolejności odbyła się część oficjalna, którą rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Pani Danuta Baten, która posługując się piękną i jakże trafną metaforą, porównującą szkołę do okrętu, a pracowników do załogi, mówiła o funkcjonowaniu instytucji, a także o wartościach, jakie są przez nią niesione. Pani Dyrektor skierowała do nauczycieli słowa uznania oraz serdeczne podziękowania za trud, jaki wkładają w wychowanie i edukację szkolnej dziatwy. Szczególne podziękowania i życzenia popłynęły do pracowników emerytowanych.

Wiele ciepłych słów i życzeń padło również z ust zaproszonych gości, były kwiaty, podziękowania i słowa uznania w stosunku do dyrekcji, nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Dzień Edukacji Narodowej to również okazja do wręczenia nagród wyróżniającym się nauczycielom.

Nagrody Burmistrza Reszla otrzymali: Panie Danuta Baten, Krystyna Bujnowska, Małgorzata Gardocka, Jolanta Radomska, Dorota Choromańska, Anna Płotast, Pan Wojciech Jałoszewski. Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymały Panie: Dorota Borejko, Agnieszka Węglarska, Anna Łachmańska, Jolanta Wasilewska, Alina Szmul, Joanna Maksymiuk, Marta Lewczuk-Daliga.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna, w której uczniowie przedstawili  humorystyczne scenki z życia  szkolnego. Znakomita gra aktorska dzieci oraz żartobliwe teksty, u każdego widza wywoływał uśmiech. Kolejno z programem folklorystycznym wystąpili „Mali Reszelanie”. Dziewczynki z klas II-III w przeuroczy sposób zaprezentowały kilka tańców i piosenek warmińskich i nie tylko. Wszyscy występujący otrzymali gromkie brawa, co może świadczyć o tym, że cały program artystyczny został przyjęty przez publiczność z entuzjazmem.

Na koniec Pani Dyrektor Szkoły podziękowała występującym uczniom i osobom, które przygotowały uroczystość Paniom Annie Płotast, Magdalenie Urbanowicz, Marlenie Jałoszewskiej, Marcie Lewczuk-Dalidze, Jolancie Wasilewskiej, Dorocie Borejko, Panom Mirosławowi Bogdanowiczowi, Łukaszowi Pyrzakowi, Wojciechowi Jałoszewskiemu.

Impreza zakończyła się poczęstunkiem i spotkaniem towarzyskim wszystkich pracowników szkoły i emerytów.

Autor: Marta Lewczuk-Daliga

Dodatkowe informacje