KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Dni Rodziny – segregacja odpadów

W niedzielę 28 maja 2017 roku na placu plenerowym przy Miejskim Ośrodku Kultury w Reszlu, podczas obchodów "Dni Rodziny", Gmina Reszel promowała "Segregację odpadów".

Podczas festynu zaplanowano wiele atrakcji oraz działań informacyjnych związanych z segregowaniem śmieci przygotowanych przez Gminę Reszel i Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Reszlu Sp. z o. o. Przeznaczeniem akcji było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w obszarze gospodarki odpadami oraz ograniczania ilości wytwarzanych odpadów poprzez prawidłową segregację u "źródła".

Stoisko budziło szerokie zainteresowanie wśród mieszkańców Gminy i nie tylko, zarówno pod względem informacyjnym, edukacyjnym jak i rekreacyjnym.
Konkursy dostarczyły uśmiech dzieci a drobne upominki w postaci przypinek, długopisów, ekologicznych toreb oraz magnesów na lodówkę promujących segregację odpadów sprawiło, że zainteresowanie było duże. Uczestnikami naszej akcji były dzieci, dla których przygotowaliśmy konkursy, natomiast dla dorosłych mieszkańców został przeprowadzony konkurs wiedzy o segregacji. 

Skala odpadów, z jaką musimy się uporać wzrasta każdego dnia. Przy takim tempie niedługo utoniemy w śmieciach! Jedynym sposobem, który może problem zmniejszyć, jest segregowanie śmieci. Dlatego ważne jest, aby każdy z nas włączył się w proces segregacji odpadów oraz ich recyklingu. Dzięki takiemu podejściu wszyscy będziemy mogli żyć w mniej zanieczyszczonym środowisku, będziemy oddychać świeżym powietrzem i pić czystą wodę. Niestety często okazuje się, iż nie każdy zdaje sobie sprawę z tego problemu, nie każdy też wie jak postępować, aby włączyć się i uczestniczyć w systemie selektywnej zbiórki odpadów i stosować się do zasad jej funkcjonowania. Nie jest to rzecz trudna, ale wymaga minimalnego zaangażowania i wyrobienia pewnego nawyku wprowadzonego w codzienne życie. 

Segregowanie odpadów umożliwia ograniczenie ilości śmieci, jakie trafiają na składowiska. Posegregowane zaś odpady mogą być ponownie użyte lub poddane recyklingowi, czyli ich przeróbce. 

Segregacja jest to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj surowców, z jakiego zostały wyprodukowane, czyli papier, szkło, plastik, bioodpady, innymi słowy jest to oddzielenie od siebie materiałów, które mogą zostać powtórnie wykorzystane.

Sortowanie i recykling, czyli proces powtórnego wykorzystania odpadu zmniejsza ilość potrzebnej do nowej produkcji energii i surowców. Po prostu przetwarzamy to, co już raz powstało, a oszczędzone tym samym środowisko naturalne odpłaca nam czystym powietrzem, bujną zielenią, lepszą jakością życia.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy czynnie brali udział w akcji oraz edukatorom ds. odpadów.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Sporządziła: Małgorzata Stadnik

Dodatkowe informacje