KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

XXXVII Sesja Rady Miejskiej

25 maja 2017 roku odbyła się XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Reszlu. Była to sesja absolutoryjna. Absolutorium to jeden z najważniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością burmistrza.

Po zakończeniu roku budżetowego, rada gminy merytorycznie ocenia pracę organu wykonawczego w zakresie działalności finansowej gminy. Podczas tej sesji Radni Rady Miejskiej jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Reszla z tytułu wykonania budżetu Gminy Reszel za rok 2016.

Burmistrz Reszla Marek Janiszewski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania zadań założonych do budżetu; przede wszystkim Radzie Miejskiej za poparcie działań wytyczających kierunki rozwoju naszej małej Ojczyzny, szefom jednostek organizacyjnych gminy, sołtysom, najbliższym współpracownikom oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy.

Panie Burmistrzu gratulacje! 

GALERIA ZDJĘĆ

Dodatkowe informacje