KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Igrzyska w Łężanach

Minionej soboty 19 września w Łężanach odbyły się I Gminne Letnie Igrzyska Wsi. W sportowych zmaganiach udział wzięło 7 sołectw z terenu Gminy Reszel. Otwarcia igrzysk dokonał Burmistrz Reszla Marek Janiszewski wraz z sołtysem sołectwa Łężany Panią Teresą Kubiak.Igrzyska rozpoczęły się trójbojem kadry kierowniczej, w której udział wzięli Burmistrz Reszla Marek Janiszewski oraz sołtysi lub członkowie Rad Sołeckich poszczególnych sołectw. Podczas trójboju kadra kierownicza zmagała się z następującymi konkurencjami :

  • strzelanie (piłka nożna) na bramkę 1x1 z odległości 11m,

  • rzut lotką do tarczy z odległości 2,5m,

  • rzut ringo na tyczkę wbitą w ziemię z odległości 5m.

Kolejnym etapem sportowych zmagań była konkurencja rodzinna. Podczas tej konkurencji drużyna składająca się z ojca, matki i dziecka musiała wykonać trzy zadania. Ojciec musiał pokonać slalom na rowerze, matka slalom z piłeczką do tenisa stołowego na drewnianej łyżce kuchennej a dziecko musiało przebyć slalom kopiąc piłkę nożną.
Następna część igrzysk składała się z czwórboju rekreacyjnego, w którym udział brały drużyny dwuosobowe składające się z kobiety i mężczyzny. Czwórbój składał się z poniższych zadań:

  • rzuty oburącz piłką nożną do bramki o wymiarach 1x1 z odległości 10 m,
  • rzuty ringiem na patyk na przemian parami (kobieta i mężczyzna),
  • rzuty do kosza w parach,
  • rzut lotką do tarczy z odległości 2,5m.

W trakcie zawodów mieszkańcy poszczególnych wsi mogli wziąć udział w konkurencjach indywidualnych takich jak:

  • Wyścigi w workach,
  • Rzut beretem sołtysa na odległość,
  • Rzut wałkiem do celu.

Ostatnim i zarazem najbardziej emocjonującym zadaniem były zawody w przeciąganiu liny.
Po rozstrzygnięciu wszystkich konkurencji nastąpił uroczysty akt dekoracji zawodników, którego dokonał Burmistrz Reszla Marek Janiszewski.

Dodatkowe informacje