KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje Społeczne - Spotkanie LGD "Barcja"

We wtorkowe popołudnie 29 września w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Reszlu odbyły się konsultacje społeczne przeprowadzone przez Lokalną Grupę Działania „BARCJA”. Konsultacje dotyczyły analizy potrzeb mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „ BARCJA” w ramach opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

 

Konsultacje rozpoczęły się od prezentacji multimedialnej przedstawiającej założenia przeprowadzanych konsultacji. Następnie uczestnicy mogli współpracować ze sobą podczas analizy SWOT, w czasie burzliwej dyskusji biorący udział w konsultacjach mogli wykazać mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia Reszla wynikające z różnych dziedzin. Trzecim a zarazem ostatnim punktem spotkania była praca w grupach. W czasie tego punktu można było wskazać bardzo szczegółowo co chce się zmienić w swoim najbliższym otoczeniu, a także na czym najbardziej zależy. W spotkaniu brali udział nie tylko mieszkańcy Reszla ale także osoby zainteresowane rozwojem regionu między innymi z Gminy Barciany i Gminy Kętrzyn. Serdeczne podziękowania dla Lokalnej Grupy Działania „ BARCJA” za zorganizowanie konsultacji i danie mieszkańcom możliwości wypowiedzenia się w sprawach dla nich ważnych.

Dodatkowe informacje