KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Informacja dotycząca aktualizacji Programu Rewitalizacji

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru, który odbył się w dniach od 01.04.2016 r. do dnia 15.04.2016 r., na komplementarne przedsięwzięcia rewitalizacyjne, do tutejszego Urzędu zgłoszono 40 fiszek projektowych od różnych instytucji, stowarzyszeń, organizacji, parafii i wspólnot mieszkaniowych z terenu Gminy Reszel.

 

 

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje