Odpady biodegrdowalne

ODPADY BIODEGRADOWALNE
(odpady organiczne, bioodpady)

Do odpadów BIO powstających w gospodarstwach domowych zalicza się min.:

 • resztki żywności (obierki od warzyw i owoców),
 • fusy od kawy i herbaty,
 • rośliny doniczkowe, zwiędłe kwiaty oraz ziemia z przesadzania kwiatów,
 • skorupki od jaj,
 • odpady zielone ( skoszona trawa, chwasty, liście, kwiaty, łodygi oraz inne części roślin pochodzące z prac porządkowych w przydomowych ogrodach i sadach, drobne gałęzie przyciętych drzew )


Odpady BIO łącznie z odpadami zielonymi, powstającymi w trakcie pielęgnacji ogródków przydomowych, zajmują w pojemnikach na odpady przeciętnego mieszkańca około 30% wszystkich odpadów.
Wniosek jest prosty -  wydzielając odpady organiczne możemy zaoszczędzić do 30% miejsca w naszych pojemnikach.
Zbiórka odpadów BIO  jest  elementem kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który gmina realizować będzie od dnia 01 lipca 2013 r.

Do gromadzenia odpadów BIO przeznaczone są worki lub pojemniki w kolorze brązowym.

Wszystkie wymienione wyżej bioodpady doskonale nadają się do kompostowania. Im większa różnorodność materiałów organicznych do kompostowania tym lepiej, ponieważ nawóz, który powstanie po przekompostowaniu będzie bardziej wartościowy.
Proces kompostowania można przyśpieszyć np. poprzez:

 • dodanie nawozów przyśpieszających kompostowanie;
 • dodanie starego kompostu;
 • stosowanie dostępnych na rynku szczepionek grzybowo-bakteryjnych
 • obecność dżdżownic - jeśli nasz kompostownik znajduje się bezpośrednio na ziemi to im więcej w nim dżdżownic tym lepiej, ponieważ zwierzęta te trawiąc materię organiczną przyspieszają jej rozkład, poprawiając żyzność i strukturę gleby.


Organizacja kompostownika

Kompostowniki zakłada się w miejscach osłoniętych od wiatru i częściowo ocienionych. Zapewni to mniejszą utratę wilgotności kompostu. Pełne ocienienie nie jest wskazane, ponieważ może ono utrudniać odpowiednie nagrzewanie się pryzmy, co spowolni przemiany kompostowanej masy. Kompost może być przechowywany na pryzmie, w ażurowych kompostownikach drewnianych lub plastikowych. Po około 2 -3 miesiącach kompost należy przemieszać, aby zapewnić odpowiednią ilość tlenu niezbędną do prawidłowego rozkładu materii organicznej. Wszystkie większe części należy umieścić w środku pryzmy, gdzie wyższa temperatura sprzyja lepszemu rozkładowi. W miarę potrzeb jeśli nasz kompost jest zbyt suchy można go zwilżyć.

Najczęściej popełniane błędy

 • dodawanie do pryzmy kompostowej roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i wirusowymi;
 • dodawanie związków wapnia - przyspiesza to wprawdzie rozkład substancji organicznych lecz jednocześnie usuwa azot i blokuje rozpuszczalne w wodzie fosforany;
 • kompostowanie przy niedostatecznym dostępie powietrza np.: w dołach lub zbiornikach betonowych;
 • układanie ściętej trawy lub liści grubymi warstwami. Materiały te, zbijając się - utrudniają dostęp powietrza co doprowadza do gnicia i uniemożliwia kompostowanie;
 • dodawanie materiału niedostatecznie rozdrobnionego;
 • układanie warstw materiału zbyt ciężkiego co ogranicza dostęp powietrza;
 • dodawanie materiałów skażonych metalami ciężkimi, pozyskiwanych np. z okolic dróg o dużym nasileniu ruchu;
 • dodawanie materiałów, wcześniej konserwowanych chemicznie.