Odpady budowlane


ODPADY BUDOWLANE

Do odpadów budowlanych zalicza się powstałe w trakcie przeprowadzania remontów w mieszkaniach i domach:

  • gruz ceglany, ceramiczny i betonowy,
  • elementy ceramiki (płytki, armatura sanitarna),
  • instalacje metalowe i winidurowe (wanny, armatura, przewody wodociągowe i kanalizacyjne),
  • odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych (futryny, drzwi, okna, posadzki, boazeria),
  • złom, stal zbrojeniowa,
  • gleba i grunt z wykopów.


Z  powstałych  w wyniku remontu budynku lub  mieszkania odpadów budowlanych należy wydzielić odpady zawierające:

  • azbest (rury i płyty azbestowe, eternit) – będące szczególnie niebezpieczne dla środowiska,
  • poszycia dachowe (smoły i produkty smołowe np.: papę),
  • wełnę mineralną.

Odpady te wymagające specjalnej technologii unieszkodliwienia.

System gospodarki odpadami, za który od dnia 01 lipca 2013 r. odpowiedzialna jest gmina, nie obejmuje odbioru i zagospodarowania odpadów budowlanych.
Właściciel takich odpadów zobowiązany jest do ich unieszkodliwienia na własny koszt.
Aby pozbyć się takich odpadów należy zamówić w jednej z firm wywozowych kontener bądź inne urządzenia dostosowane do gromadzenia tego typu odpadów. Przedsiębiorca  świadczący usługi w tym zakresie określi sposób  gromadzenia i termin odbioru napełnionego kontenera (worka, przyczepy itp.) . Wysokość opłat określa przedsiębiorca.