Odpady niebezpieczne


ODPADY NIEBEZPIECZNE

Odpady niebezpieczne to odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i biologiczny lub inne właściwości, stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego.
Odpady niebezpieczne to min.:

  • resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,
  • rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich,
  • zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,
  • środki ochrony roślin i opakowania po nich,
  • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, np. świetlówki, termometry, przełączniki,
  • baterie i akumulatory,
  • zużyte kartridże i tonery,
  • przepracowane oleje,
  • przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki,
  • oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny (do rozmiarów telewizora)


Zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona jest, w zależności od rodzaju odpadów następująco:
1) w ramach zorganizowanej  dwa razy w roku akcji zbiórki poszczególnych rodzajów odpadów ( np. akcja zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego czy elektronicznego),
2) w pojemnikach  przeznaczonych na zużyte baterie, umiejscowionych w sklepach zajmujących się ich sprzedażą, w sklepach spożywczych (np.  supermarketach) itp.,
3) w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki przeterminowanych i niewykorzystanych leków i innych medykamentów, znajdujących się np. w przychodni zdrowia,
4) w sklepach zajmujących się sprzedażą żarówek, świetlówek itp. w ramach obowiązku ustawowego,
5) w PSZOK – Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Reszlu przy
ul. Kolejowej 8A (dawna baza ZUK) – jako punkcie ogólnodostępnym, gdzie można dostarczać wszystkie rodzaje wymienionych wyżej odpadów nieodpłatnie  przez cały rok