Odpady surowcowe


ODPADY SUROWCOWE

W ramach selektywnej zbiórki odpadów zbierane są następujące rodzaje surowców:

Plastik – butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, folie, opakowania po środkach spożywczych (np: kubeczki po jogurtach lub serkach homogenizowanych)
Papier – gazety, książki, zeszyty, torby papierowe, karton, tektura
Szkło – opakowania szklane (butelki, słoiki itp.).
 

 

Selektywna zbiórka odpadów surowcowych na terenie Gminy Reszel prowadzona jest w dwóch systemach:
1) pojemnikowym – dot. zabudowy wielorodzinnej (wspólnoty, spółdzielnie)
Zestawy odpowiednio oznakowanych pojemników w kolorach:
PLASTIK – pojemnik żółty,
SZKŁO – pojemnik zielony ( ciemny i jasny zielony na szkło białe i kolorowe)
PAPIER – pojemnik niebieski
BIO – pojemnik brązowy

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w odpowiednich kolorach należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości.

2) workowym – dot. zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i tzw. „małych” wspólnot mieszkaniowych (do 6 lokali mieszkalnych)
Zestawy odpowiednio oznakowanych worków w kolorach:
PLASTIK – worek żółty,
SZKŁO – worek zielony ( ciemny i jasny zielony na szkło białe i kolorowe),
PAPIER – worek niebieski,
BIO – worek brązowy

Worki dostarczane będą dla właścicieli nieruchomości bez dodatkowych opłat przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.