Odpady wielkogabarytowe

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na swoją wielkość czy masę nie mogą być odebrane wraz z odpadami komunalnymi z miejsc posadowienia pojemników a pozbycie się ich jest problematyczne właśnie z uwagi na ich ciężar czy rozmiary.

Odpady wielkogabarytowe to min. :

  • zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, kuchenki, piecyki, armatura sanitarna),
  • sprzęt elektroniczny (telewizory, radia, komputery, odkurzacze),
  • stare meble,
  • stolarka budowlana (okna, drzwi – pojedyncze sztuki),
  • inne przedmioty o dużych rozmiarach,


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych prowadzona jest, w zależności od rodzaju odpadów następująco:

  1. w ramach zorganizowanej  dwa razy w roku akcji zbiórki poszczególnych rodzajów odpadów ( np. tzw. „wystawki” mebli),
  2. w sklepach zajmujących się sprzedażą sprzętu gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, kuchenki, telewizory itp.)  w ramach obowiązku ustawowego,
  3. w PSZOK – Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Reszlu przy ul. Warmińska 18 – jako punkcie ogólnodostępnym, gdzie można dostarczać wszystkie rodzaje wymienionych wyżej odpadów nieodpłatnie przez cały rok