Odpady zmieszane


ODPADY ZMIESZANE
(niesegregowane odpady domowe)

Odpady komunalne zmieszane to wszystkie odpady powstające w gospodarstwach domowych, z których nie wydzielono odpadów nadających się  do recyklingu.
Odpady komunalne zmieszane to również odpady, które pozostają po wydzieleniu z masy śmieci poszczególnych frakcji odpadów (m.in. surowcowych- papier, szkło, plastik, zielonych, BIO, odpadów niebezpiecznych czy wielkogabarytowych).
Z badań wynika, że w naszych pojemnikach aż 80% odpadów nadaje się do recyklingu.
Wniosek – po oddzieleniu z wytwarzanych przez nas odpadów, surowców wtórnych (makulatura, szkło, plastik), odpadów wielkogabarytowych, odpadów organicznych (BIO i odpady zielone), oraz odpadów niebezpiecznych zaoszczędzimy aż do 80% miejsca w pojemniku na śmieci i zmniejszymy tym samym częstotliwość jego opróżniania.

Do gromadzenia odpadów zmieszanych przeznaczone są worki lub pojemniki w kolorze czarnym.
Wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane należy do obowiązku właściciela nieruchomości.