Pamiątka regionu Warmii i Mazur

Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie "Pamiątka regionu Warmii i Mazur" Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu.

Praca ma nawiazywac do charakterystyki regionu a takze jego dziedzictwa kulturowego.
Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:

I Nagroda-5.000 zł
II Nagroda - 3.000 zł
III Nagroda - 2.000 zł

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2018 r.
Regulamin konkursu wraz z karta. zgłoszeniowa, znajduje się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyk i promocja.

Dodatkowe informacje