KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Samorząd nagradza i wspiera postawy proekologiczne

Do 31 marca 2018 roku trwa nabór wniosków zgłoszeniowych do V edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. Janiny Wengris.

Czytaj więcej...

IX edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Czytaj więcej...

Konkurs fotograficzny pn. „Obiekty pomilitarne Warmii i Mazur w obiektywie”

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Konkursu EKO MODEL

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu EKO MODEL organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

Czytaj więcej...

Konkurs im. Stanisławy Łozińskiej „Kwiatki nie z tej rabatki”

Czytaj więcej...

V edycja Ogolnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”

Informacja o konkursie:
Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

Czytaj więcej...

Konkurs "Pamiątka regionu Warmii i Mazur".

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie "Pamiątka regionu Warmii i Mazur".
Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu.
Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu a także jego dziedzictwa kulturowego.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:
I Nagroda - 5.000 zł
II Nagroda - 3.000 zł
II Nagroda - 2.000 zł

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2017 r.
Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i Promocja.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY GMINY RESZEL 2016

Organizatorzy:

Burmistrz Reszla,

 

Miejsce konkursu:

Reszel

 

Termin konkursu:

 

Niedziela 28 sierpnia 2016r.

 

Cel konkursu:

 

- kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów,

- rozbudzenie, poszerzenie zainteresowań twórczością ludową,

- zaprezentowanie uczestnikom Święta Plonów wieńców o wysokich walorach etnograficznych i artystycznych.

 

Warunki uczestnictwa:

 

W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa z terenu gminy Reszel i zgłoszone do konkursu. Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać do dnia 15 sierpnia w Urzędzie Gminy w Reszlu lub telefonicznie pod numerem. 89 755 08 83. Delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny. Grupa wieńcowa składa się z 5 osób. Podczas prezentacji i oceny przez Jury wieniec może być ośpiewany i obtańczony, co stanowi dodatkowe punkty przy ocenie.

 

Komisja Konkursowa:

 

Oceny wieńców dokona komisja powołana przez Organizatora . Ocena wieńców odbędzie się podczas Gminnych Dożynek 2016 na placu przy kościele pw. Świętych Piotra i Pawła w dniu 28.08.2016 o godz. 9:30. Decyzje komisji będą ostateczne i niepodważalne.

 

Kryteria oceny:

 

Użycie podstawowych materiałów związanych ze świętem plonów ( kłosy zbóż: pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, proso, len, ziarno, owoce, warzywa, kwiaty, zioła, trawy z pól i ogrodów z naszego regionu)

  • Walory estetyczne wieńców- kolor, forma, i rozmiary są dowolne, konstrukcja wieńca musi jednak umożliwić jej bezpieczny transport,

  • Prezentacja płodów rolnych powinna nawiązywać do dawnych tradycyjnych wieńców w nawiązaniu do współczesnego Święta Plonów.

 

Informacje dodatkowe:

 

Wieniec, który zajmie 1 miejsce w konkursie weźmie udział w dożynkach powiatowych i wojewódzkich.

 

Postanowienia końcowe:

1. Wyniki konkursu na „Wieniec Dożynkowy 2016” ogłoszone zostaną przez przewodniczącego komisji konkursowej podczas obchodów uroczystości dożynkowych.

2. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne oraz pamiątkowe dyplomy dla uczestników i wykonawców wszystkich wieńców,

3. Komisja ma prawo zmiany przyznawania nagród,

4. Pytania dotyczące uczestnictwa w konkursie proszę kierować do Biura Promocji Gminy Reszel tel. 89-755-39-09

 

 

Dodatkowe informacje