KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej.

 2 maja 2015 roku w reszelskim kościele pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła odbył się koncert inaugurujący I RESZELSKIE KONCERTY MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ .Głównymi celami organizatorów są przede wszystkim: popularyzacja muzyki poważnej, zgromadzenie funduszy na remont organów oraz promocja Reszla. Dzięki czemu miasto będzie rozpoznawalne, nie tylko ze względu na piękno architektury i swojego urokliwego położenia , ale zasłynie również z organizowanych w nim koncertów muzyki poważnej.

Koncerty będą odbywały się cyklicznie raz w miesiącu od maja do września . Podczas ich trwania będzie można składać dobrowolne ofiary na remont zabytkowych organów, które służą naszej społeczności od bardzo wielu lat. Towarzyszą nam na co dzień i od święta , w radosnych i smutnych chwilach naszego życia. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wspaniały to instrument , jak cenny zabytek i jak bardzo potrzebuje renowacji .Organy w reszelskim kościele wykonane zostały w 1829 roku przez Jana Rohna z Ornety. Prospekt organowy powstał zaś w roku 1841. W 1904 organy zostały gruntownie przerobione przez mistrza Goebela z Królewca.

Podczas koncertu inauguracyjnego zatytułowanego „Maryja Panna dźwiękiem opiewana” wystąpili wybitni artyści z Wrocławia: Olga Ksenicz – sopran, Piotr Chmaj –tenor liryczny oraz Tomasz Głuchowski-organy. Repertuar wokalistki obejmuje szerokie spektrum utworów od renesansu po współczesność , ze szczególnym naciskiem na muzykę oratoryjno-kantatową baroku i klasycyzmu, zwłaszcza włosko- i niemieckojęzycznego kręgu kulturowego: Monteverdiego , Scarlattiego, Pergolesiego, Vivaldiego, Haendla ,Bacha, Haydna , Mozarta.

Sobotni koncert rozpoczął Tomasz Głuchowski utworem organowym „Magnificat Primi Toni”, niemieckiego organisty Dietricha Buxtehudego, którego kompozycje wywarły duży wpływ na twórczość Jana Sebastiana Bacha i Georga Friedricha Handla .

Następnie gospodarz reszelskiej świątyni , ks. prałat Dyzma Wyrostek powitał artystów i pobłogosławił przedsięwzięciu . Powitał również licznie zgromadzonych tego dnia w parafialnym kościele miłośników muzyki poważnej i oddał głos Karolowi Światłowskiemu , któremu powierzył pieczę nad organizacją koncertów .

W czasie koncertu „ Maria Panna dźwiękiem opiewana” można było usłyszeć :

Magnificat Primi Toni Bux WV 203 Dietricha Buxtehudego , arię tenorową Fac me cruce ze „ Stabat Mater”Hob.XXa:1 , arię sopranową „Quis non posset” ze „ Stabat Mater”Hob.XXa:1 , duet Sancta Mater ze „ Stabat Mater” Hob.XXa:1 Josepha Haydna , fugę sopra il Magnificat BWV 733 Johanna Sebastiana Bacha, utwór „Cantilena Adventica” / Ein Magd , ein Dienerin , Maria…/Hob.XXVIId:1 Josepha Haydna, kompozycję Marcela Dupre’ „ Ave Maris Stella” op.18 oraz dwa utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta arię Tuvirgunum corona z motetu „Exsultate, jubilate”KV165/158a i Offertorium Sub Tuum praesidium KV 198. Wieczór zakończyły mistrzowskie improwizacje oparte na tematach polskich pieśni maryjnych” Witaj Gwiazdo Morza” oraz „ Z dawna Polski”

Koncertowe spotkania nie byłyby możliwe , gdyby nie życzliwość księdza prałata Dyzmy Wyrostka, organisty Piotra Strzyżewskiego , Burmistrza Reszla Marka Janiszewskiego i wsparciu finansowemu Urzędu Miasta oraz bezinteresownemu zaangażowaniu wielu osób: Jolanty Radomskiej i Henryka Radomskiego, Jerzego Huleckiego , Marka Szabelskiego , a także innych nie wymienionym , które w jakikolwiek sposób przyczyniły się lub przyczynią do realizacji tego projektu i osiągnięcia zamierzonych celów. Osoby te wymienimy z imienia i nazwiska, podsumowując to szczytne przedsięwzięcie.

Reszelskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej patronatem objęły:

TVP Olsztyn, Gość Niedzielny, Radio Olsztyn i Gazeta Olsztyńska.

Informacje na temat koncertów znajdują się na plakatach , stronie internetowej Reszla.

 @Tekst:Karol Światłowski

@Foto:Mateusz Kaczmarczyk

 

 

 

Dodatkowe informacje