KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Noworoczne spotkanie z muzyką chóralną

Z okazji jubileuszu 70-lecia chóru parafialnego oraz inauguracji obchodów 680 rocznicy nadania praw miejskich Reszlowi w dniu 14 I 2017 roku odbyło się w Reszlu noworoczne spotkanie chórzystów trzech chórów parafialnych: z Kętrzyna, ze Świętej Lipki i z Reszla.

Spotkanie rozpoczęła o godz. 18-ej msza święta w kościele p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Reszlu w intencji wszystkich chórzystów, którą odprawili Ks. Kan Krzysztof Bumbul – proboszcz naszej parafii oraz Ojciec Doktor Aleksander Jacyniak – Superior Domu Zakonnego Ojców Jezuitów w Świętej Lipce.
W czasie tej uroczystości rozbrzmiewała piękna muzyka w wykonaniu trzech organistów i ich podopiecznych.

Bardzo ważną częścią spotkania był koncert kolęd w wykonaniu trzech chórów po mszy świętej.
Chór świętolipski wykonał 2 utwory: „Bóg zawitał” i „Hej w dzień narodzenia”, kętrzyńscy chórzyści zaśpiewali „Nowy rok bieży” i „Gdy śliczna Panna” a w wykonaniu chóru z Reszla usłyszeć można było „Za kim tęsknisz Pasterzu” i „Wiwat dzisiaj".

Po raz pierwszy dzięki kilkuletniej już współpracy chórów możliwe było wspólne wykonanie przez trzy połączone zespoły śpiewacze utworów „Serca ludzkie się radują” oraz „Adeste Fideles”. Mamy nadzieję, że takie wspólne koncertowania będą odbywały się częściej.

Dalszą częścią obchodów rocznicowych było spotkanie opłatkowe wszystkich chórzystów w restauracji „U Renaty”, na które przybyli również zaproszeni goście. Wieczór rozpoczęliśmy złożeniem sobie życzeń noworocznych i podzieleniem się opłatkiem.
W podziękowaniu za wspólne koncertowanie nasi goście otrzymali pamiątkowe plakietki z logo chóru reszelskiego oraz broszurki z informacjami o historii chóru i o organach w naszym kościele. Wszyscy obecni mogli też obejrzeć 6 tomów kroniki chórowej oraz wystawę zdjęć na plakatach, która dokumentuje wieloletnią działalność chóru parafialnego w Reszlu.

Zorganizowanie tego pięknego muzycznego spotkania noworocznego było możliwe dzięki wsparciu finansowemu od władz miejskich oraz środkom własnym członków chóru reszelskiego a także dzięki przychylności i pomocy wielu ludzi.
Dziękujemy Burmistrzowi Reszla Panu Markowi Janiszewskiemu, Panu Wiceburmistrzowi Jerzemu Bajorkowi oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej w Reszlu Pani Beacie Subocz. 

Za wspólną modlitwę i obecność na spotkaniu dziękujemy Ojcu Doktorowi Aleksandrowi Jacyniakowi oraz księżom naszej parafii: Księdzu Prałatowi Dyzmie Wyrostkowi, Księdzu Kanonikowi Krzysztofowi Bumbulowi oraz Księdzu Karolowi Misiewiczowi.
Panu Edwardowi Szmulowi – dyrektorowi Gimnazjum nr 1 w Reszlu składamy wyrazy wdzięczności za to, że w okresie zimowym kolejny rok przygarnął nas na próby do swej gościnnej szkoły.
Panu Markowi Szabelskiemu właścicielowi cukierni w Pieckach dziękujemy za słodki poczęstunek.
Pani dyrektor Danucie Baten i Pani wicedyrektor Krystynie Bujnowskiej z SP nr 3 w Reszlu dziękujemy za wypożyczenie sztalug na wystawę i promocję koncertu.
Państwu Agnieszce i Jarosławowi Żyła dziękujemy za dokumentowanie fotograficzne i nagraniowe wydarzenia.
Panom organistom i chórzystom dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, przygotowanie repertuaru i uświetnienie swą obecnością reszelskich jubileuszy oraz za piękne życzenia i upominki z okazji naszego święta. Mamy nadzieję, że jeszcze wielokrotnie spotkamy się muzycznie.
Naszym koleżankom i kolegom zaangażowanym w zorganizowanie całej uroczystości również bardzo dziękujemy.

Z okazji nowego roku składamy wszystkim „chóralne” życzenia wszystkiego najlepszego.

 

W imieniu pana organisty Piotra Strzyżewskiego oraz reszelskich chórzystów

Barbara Maciukiewicz

 

ALBUM ZE ZDJĘCIAMI

Dodatkowe informacje