KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Legden - Niemcy

Legden - Niemcy

W dniu 09 maja 2010 roku na Zamku w Reszlu odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerstwa miast pomiędzy Gminą Reszel i Gminą Legden w Niemczech.

 W imieniu Gminy Reszel umowę podpisał Pan Zdzisław Szypulski - Burmistrz Reszla i Pan Janusz Kozoń – Zastępca Burmistrza. Stronę niemiecką reprezentował Pan Freidhelm Kleweken – Burmistrz Legden i Pani Maria Pier-Bohne – Zastępca Burmistrza. Umowa została podpisana w obecności Pana Tadeusza Mordasiewicza – Starosty Kętrzyńskiego, Pani Teresy Prokop – Przewodniczącej Rady Powiatu oraz mieszkańców Gminy Reszel i Legden.

 Podpisanie umowy partnerskiej poprzedziła wizyta przedstawicieli Reszla w Legden w roku 2009. Tam też zapadła decyzja o nawiązaniu współpracy, a Gminy Reszel i Legden wspólnie złożyły wniosek o środki UE na sfinansowanie organizacji tego przedsięwzięcia.

 Przedstawicieli Legden gościmy już od dnia 05 maja br. Dwudziestosześcioosobowa grupa przez cały tydzień zapoznaje się z walorami Gminy Reszel, powiatu kętrzyńskiego, Warmii i Mazur. Dla wielu z naszych gości to pierwsza wizyta w tym rejonie Polski, tym bardziej miło nam, że możemy być przewodnikiem w Krainie Tysiaca Jezior.

 W umowie partnerskiej Gminy Reszel i Legden zapisano, iż partnerstwa miast są fundamentem porozumienia między państwami i narodami.. Dobre sąsiedztwo oraz zbliżanie się do siebie poszczególnych regionów powstaje w głowach i sercach ludzi. Podpisanie umowy partnerskiej ma stanowić punkt wyjścia dla tego procesu.

 Partnerstwo zostało zawarte celem wspomagania rozwoju wspólnej pracy oraz wzajemnej wymiany doświadczeń w dziedzinie kultury, turystyki, współpracy młodzieży, sportu, pracy socjalnej, administracji.

Przypomnieć należy, że to już czwarta umowa partnerska Reszla. Podpisanie umów z miastami partnerskimi: Raabs an der Thaya (Austria) w 2002 r., Jemnice (Czechy) w 2004 oraz Jaszuny (Litwa) w 2008 r. owocuje bezpośrednimi kontaktami młodzieży szkolnej i dorosłych. Na zakończeniu uroczystości wystąpił zespół FARMA działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Reszlu.

Dane adresowe:
Gemeinde Legden Amtshausstraße 1 48739 Legden
+49 (0) 2566 / 910-0 Telefax: +49 (0) 2566 / 910-222
http://www.gemeinde-legden.de

Umowy partnerskie:

Zdjęcia z wizyty:

Dodatkowe informacje