Harmonogram wywozu odpadów wrzesień - grudzień 2019 r.

Pojemniki PCK

Pojemniki PCK

Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

Zasady prawidłowej segregacji odpadów

Harmonogram wywozu odpadów luty - sierpień 2019 r.

Ogłoszenie na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska w Gminie Reszel na 2019 r.

Burmistrz Reszla ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska w Gminie Reszel na 2019 r.

WIĘCEJ

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

Zapytanie ofertowe 
dotyczące zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 11a ust.2 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.1840 z późn. zm.) dotyczącym wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, Burmistrz Reszla ogłasza zapytanie ofertowe na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym. 

Szczegóły oferty:

  1. Gospodarstwo rolne, które deklaruje chęć i możliwość przyjęcia zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Reszel będzie służyć jako miejsce, do którego przekazywane są zwierzęta w przypadkach losowych, np. brak opiekuna oraz w sytuacji kiedy zwierzęta są czasowo odbierane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Burmistrza w przypadku znęcania się nad nimi zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt.
  2. Z uwagi na losowy i incydentalny charakter tego typu zdarzeń nie określa się kiedy i na jak długo może zaistnieć potrzeba ulokowania zwierząt w gospodarstwie.
  3. Gospodarstwo rolne powinno być dyspozycyjne od dnia podpisania umowy do grudnia 2019 r.

Zgłoszenie oferty powinno zawierać następujące informacje:

  • jaką liczbę zwierząt są w stanie pomieścić pomieszczenia gospodarskie (zgodnie z przepisami w tym zakresie),
  • cenę za opiekę nad zwierzętami w przypadku ich przyjęcia do gospodarstwa rolnego,
  • informację czy w przypadku orzeczenia przez sąd przepadku zwierząt (w sprawach o znęcanie się nad zwierzętami), gospodarz deklaruje chęć przyjęcia zwierząt, którymi się opiekuje.

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 25 stycznia 2019 r. do godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Reszlu, I piętro, sekretariat.

Osoba do kontaktu Małgorzata Stadnik, tel. (89) 755-39-11.

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2019 r.

ZAWIADOMIENIE
o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od 01.01.2019 r.

Burmistrz Reszla na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) zawiadamia, że Rada Miejska w Reszlu Uchwałą nr II/17/2018 z dnia 29 listopada 2018 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 grudnia 2018 r.) uchwaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłaty obowiązywać będą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Czytaj więcej...

Recykling i odpadki.

 Recykling i odpadki.

Fakty dzięki którym inaczej spojrzysz na własne śmieci.

Zapominasz o nich jak tylko trafią do kosza? Skrupulatnie segregujesz? A może uważasz, że można w ogóle ich nie wytwarzać?
Niezależnie jakie masz podejście do śmieci, tych kilka faktów na długo pozostanie w Twojej pamięci……… .

Ciekawostka 1:

Pięć plastikowych butelek po napojach można przetworzyć na kurtkę narciarską, a 26 na cały strój.

Czytaj więcej...