Selektywna zbiórka odpadów. Jak postępować z odpadami?

Bioodpady

Bioodpady (odpady biodegradowalne) – są odpadami pochodzenia organicznego, ulegają rozpadowi biologicznemu. To odpady, na które składają się wyłącznie części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zieleni np. z przydomowych ogródków oraz resztki żywności. Odpady biodegradowalne nie powinny trafiać do pojemników wraz z innymi odpadami!

Najlepszą metodą zagospodarowania tego rodzaju odpadów jest kompostowanie w miejscu ich wytworzenia, czyli w przydomowych kompostowniach (pod warunkiem, że ich wielkość pozwala co najmniej na dwuletni okres przetrzymania w nich kompostu).

Kompostowanie odpadów organicznych

Resztki z kuchni, czy odpady roślinne mogą stać się powtórnie użyteczne, jeżeli zostaną poddane procesowi kompostowania. Jest to stara metoda produkcji wartościowego nawozu organicznego – kompostu. Odpady organiczne są przetwarzane w tym procesie przez rozmaite mikroorganizmy do postaci prostych związków, które mogą wzbogacić glebę pod uprawę roślin. Kompostować można w specjalnym kompostowniku (wykonanym własnoręcznie lub kupionym), jak też w otwartej pryzmie.

W pryzmie odpady układa się bezpośrednio na ziemi, najpierw kładąc grubsze gałązki, a następnie pozostałe odpady na przemian – drobniejsze i grubsze. Można je również przysypywać ziemią lub starym kompostem. Im bardziej rozdrobniony będzie materiał do kompostu, tym szybciej się rozłoży i tym bogatszy będzie powstały nawóz. Dobrze ułożona pryzma ma kształt trapezu. Należy jednak pamiętać, aby odpady przewracać co jakiś czas – w ten sposób zapewnimy dopływ powietrza. W zależności od pogody i składu kompostu proces kompostowania może trwać od 3 do 12 miesięcy. Kompost powinien być zużyty w ciągu następnych 13 miesięcy, później jego wartość nawozowa spada.

Odpady, które nadają się do kompostowania:

- patyki, gałęzie - do 2 cm średnicy,
- kwiaty, liście, ścięta trawa (układana w cienkich warstwach)
- odpady z warzyw i owoców,
- naziemne części chwastów,
- resztki jedzenia, wyroby piekarnicze,
- fusy po kawie i herbacie – łącznie z torebkami (odrywanie etykietki z torebki na herbatę nie jest konieczne jeśli etykietki nie są pokryte filią),
- rozgniecione skorupki jaj,
- słoma, siano, kora,
- popiół z węgla drzewnego.

 Odpady, które nie nadają się do kompostowania:

- resztki mięsa, kości, ości, ( przyciągają owady i gryzonie ),
- popiół z węgla kamiennego,
- odpady zawierające chemikalia,
- torby z odkurzacza,
- kamienie, gruz,
- duże ilości chwastów z nasionami i chore rośliny,
- liście kasztanowca (ze względu na szrotówka kasztanowcowiaczka) i liście orzecha włoskiego (trudno się rozkładają),
- owoce cytrusowe (hamują rozwój bakterii gnilnych, skórki zawierają duże ilości chemicznych środków konserwujących),
- metal, plastik, szkło,
- pieluchy, podpaski.

Czy wiesz, że...

- Kompostowniki i pryzmy warto zakładać pod bzem czarnym, leszczyną, grabem.
- Żeby zwiększyć zawartość azotu w kompoście pryzmę można obsiać łubinem.
- Fusy od kawy przywabiają dżdżownice, które w kompoście przetwarzają masę biologiczną.


Źródła: strony internetowe EBOOK RECYCLINGOWY i inne.
Akcja edukacji ekologicznej. Działania prowadzone przez WPK Sp.z o.o.. w Reszlu w ramach umowy na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Reszel”