Komunikat PWiK w sprawie dostawy worków

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Reszlu informuje, że worki do selektywnej zbiórki odpadów będą dostarczane w dniach 29-06-2013 r i 30-06-2013r.
Więcej informacji na temat segregacji odpadów znajduje się w zakładce System gospodarowania odpadami w Gminie Reszel