Konkurs - Selektywna zbiórka wokół nas rozstrzygnięty

W dniu 21 czerwca  2013 r. rozstrzygnięty został konkurs pn. „Selektywna zbiórka wokół nas”, ogłoszony przez Burmistrza Reszla.Konkurs adresowany był do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Reszel i  polegał na zorganizowaniu przez szkołę zbiórki surowców wtórnych (papier i tektura, plastik) i przekazanie ich do punktu skupu.

  Zwycięzcą konkursu była klasa, która przekazała do punktu zbiórki łącznie największą ilość surowców wtórnych .

Zgłoszenia do konkursu nadesłały dwie szkoły : Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach. W rezultacie, w tegorocznej akcji, dzieci i młodzież zebrały 6.470,5 kilogramów makulatury.

Biorąc pod uwagę ilość zebranej makulatury należy stwierdzić, że cel edukacyjny konkursu, jakim było zachęcenie dzieci i młodzieży do selektywnego zbierania surowców wtórnych, został osiągnięty. Wysiłek włożony w kształtowanie świadomości ekologicznej w szkołach zaowocuje w przyszłości właściwymi zachowaniami dorosłych.

Zwycięzcą konkursu została klasa II  Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach, w której dzieci zebrały  3.273,5 kg makulatury.

Wszyscy uczniowie NSP Leginy zebrali łącznie  4.246,5 kg cennego surowca,

Zwycięska klasa otrzymała nagrodę dla szkoły i indywidualne nagrody rzeczowe dla uczniów klasy. Wręczenie nagród odbyło się  w dniu zakończenia roku szkolnego 28.06.2013 r

Dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy zwycięzcom.

Autor: Organizatorzy