EWIDENCJA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

 

EWIDENCJA URZĄDZEŃ

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

(wodociąg, kanalizacja, studnia, szambo, przydomowa oczyszczalnia ścieków, kolektor słoneczny, pompa ciepła, fotowoltaika, itp.)

 

W związku z aktualizacją prowadzonych przez Gminę Reszel rejestrów i ewidencji dotyczących urządzeń infrastruktury technicznej z zakresu ochrony środowiska, zwracamy się do mieszkańców Gminy Reszel o wypełnienie formularzy zgłoszenia.

Przedmiotowe zgłoszenia winni złożyć wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Reszel.

Formularze zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Gminy ul. Reymonta 1-4 (Dział Techniczno Budowlany) oraz zamieszczone na stronie internetowej:

http://bip.warmia.mazury.pl/reszel_gmina_miejsko_wiejska/299/Urzadzenia_infrastruktury_technicznej_w_zakresie_ochrony_srodowiska/

 

Zgłoszenia można składać osobiście, korespondencyjnie (poczta), w formie elektronicznej (pod warunkiem podpisania bezpiecznym podpisem elektronicznym) w terminie do dnia 30 września 2016 roku. 

 

Podstawa prawna: art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2016.250 tekst jednolity).