Gdzie wyrzucić ten odpad

To, w jaki sposób segregujemy odpady w swoim domu lub mieszkaniu, w dużym stopniu zależy od wytycznych gminy: zgodnie z ustawą „śmieciową” to gmina decyduje o tym, na ile frakcji ( czyli rodzajów) mają być podzielone śmieci. 

Nasza Gmina korzysta z następującego schematu segregacji:

SORTOWANIE ODPADÓW NA SUROWCE:

 1. papier
 2. tworzywa sztuczne (plastik )
 3. opakowania szklane
  • szkło białe
  • szkło kolorowe
 4. odpady biodegradowalne
 5. odpady zmieszane\

TAKI STAN RZECZY OBOWIĄZUJE DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU.

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązywać będzie znowelizowana ustawa „śmieciowa”,
w oparciu o którą sortowanie odpadów odbywać się będzie w następujący sposób:

1. Papier – pojemnik lub worek w kolorze niebieskim

Tu należy wrzucać:

  • opakowania z papieru, karton, tekturę
  • katalogi, ulotki, prospekty (nie lakierowane lub powleczone folią)
  • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
  • zeszyty i książki
  • papier pakowy
  • torby i worki papierowe

 

Tu nie wrzucaj:

  • papieru lakierowanego i powleczonego folią
  • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
  • papierowych worków po nawozach, cemencie, i innych materiałach budowlanych
  • tapet
  • pieluch jednorazowych i podpasek
  • ubrań
  • ręczników papierowych

2. Tworzywa sztuczne i metale – pojemnik lub worek w kolorze żółtym:

Tu należy wrzucać:

  •  plastikowe butelki po napojach ( zgniecione)
  • nakrętki ( o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych)
  • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
  • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
  • opakowania po środkach czystości ( np. proszkach do prania), kosmetykach (np.szamponach, paście do zębów) itp.
  • aluminiowe puszki po napojach i sokach
  • puszki po konserwach,
  • opakowania wielomateriałowe ( np. kartony po mleku i sokach)
  • folię aluminiową
  • metale kolorowe
  • kapsle, zakrętki od słoików

 

Tu nie wrzucaj:

  • butelek i pojemników z zawartością
  • plastikowych zabawe
  • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
  • opakowań po wyrobach garmażeryjnych
  • opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych
  • zużytych baterii i akumulatorów
  • puszek i pojemników po farbach i lakierach
  • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

3. Szkło, opakowania szklane – pojemnik lub worek w kolorze zielonym

Tu należy wrzucić:

  • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych)
  • opakowania szklane po kosmetykach

 

Tu nie wrzucaj:

  • ceramiki, doniczek,porcelany,fajansu,kryształów
  • szkła okularowego
  • szkła żaroodpornego
  • zniczy z zawartością wosku
  • żarówek i świetlówek, reflektorów
  • szklanych opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
  • luster i witraży
  • szyb okiennych i zbrojonych, szyb samochodowych,
  • monitorów i lamp telewizyjnych,
  • termometrów i strzykawek
  • innych odpadów komunalnych z zawartością szkła ( zwłaszcza niebezpiecznych)

4. Odpady biodegradowalne – pojemnik lub worek w kolorze brązowym

Tu należy wrzucać:

  • odpadki warzywne w tym obierki itp.
  • odpadki owocowe
  • drobne gałęzie drzew i krzewów
  • skorupki od jaj

 

Tu nie wrzucaj:

  • resztek jedzenia, zwłaszcza mięsa, kości zwierząt
  • zup, oleju jadalnego
  • odchodów zwierząt
  • popiołu
  • leków
  • drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF
  • ziemi i kamieni


5. Odpady zmieszane – pojemniki w kolorze czarnym lub szarym

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi wrzucamy to, co nie powinno trafić do innych pojemników na surowce i z czego nie można surowców odzyskać. Ale nie wszystkie śmieci tu się nadają.

Do odpadów zmieszanych nie wrzucamy:

 • odpadów niebezpiecznych: baterii, lekarstw, akumulatorów, świetlówek, żarówek, odpadów medycznych, odpadów po żrących chemikaliach (np. po środkach ochrony roślin)
 • odpadów gabarytowych
 • elektroodpadów

Co robić z odpadami, które nie nadają się do żadnego pojemnika na surowce i nie powinny trafić do kosza na śmieci zmieszane?

Odpady problematyczne (wielkogabarytowa i inne) są osobno odbierane przez Spółkę świadczącą usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów (ma to miejsce ok.4 razy w roku).
Tego typu odpady możemy też samodzielnie oddawać do punktu selektywnej zbiórki.
Punkt taki zlokalizowany jest w Reszlu przy ul. Warmińskiej 18.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem: 89 755 02 05 lub 604 481 238 lub
siedzibie Spółki w Reszlu przy ul. 1 Maja .

ZAPRASZAMY

 

 

Źródła: strony internetowe EBOOK RECYKLINGOWY.
Akcja edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Działania prowadzone przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w ramach umowy na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Reszel”