Kontrola segregacji odpadów komunalnych w gminie Reszel

W miesiącu wrześniu dokonano pierwszych kontroli zgodności postępowania z odpadami komunalnymi  ze złożoną deklaracją.

W wyniku kontroli niezgodność postępowania z odpadami komunalnymi stwierdzono na 10 nieruchomościach. Nieprawidłowości dotyczyły  braku segregacji odpadów i braku pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki. W odpadach zmieszanych stwierdzono odpady, które  wg deklaracji winny być zbierane selektywnie.

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

W dniu 28 czerwca 2013 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Reszlu nastąpiło podpisanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Reszel.
Umowa zawarta została pomiędzy Gminą Reszel a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Reszlu i obowiązywać będzie  przez 12 miesięcy tj. do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Czytaj więcej...

Konkurs - Selektywna zbiórka wokół nas rozstrzygnięty

W dniu 21 czerwca  2013 r. rozstrzygnięty został konkurs pn. „Selektywna zbiórka wokół nas”, ogłoszony przez Burmistrza Reszla.Konkurs adresowany był do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Reszel i  polegał na zorganizowaniu przez szkołę zbiórki surowców wtórnych (papier i tektura, plastik) i przekazanie ich do punktu skupu.

Czytaj więcej...

Komunikat PWiK w sprawie dostawy worków

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Reszlu informuje, że worki do selektywnej zbiórki odpadów będą dostarczane w dniach 29-06-2013 r i 30-06-2013r.
Więcej informacji na temat segregacji odpadów znajduje się w zakładce System gospodarowania odpadami w Gminie Reszel

Konkurs plastyczny pt. „Segregacja- znam to!”

Burmistrz Reszla ogłasza

konkurs plastyczny

pt. „Segregacja- znam to!"

Czytaj więcej...

Konkurs „Selektywna zbiórka wokół nas”

 Burmistrz Reszla ogłasza

konkurs

pt.  „Selektywna zbiórka wokół nas"


Czytaj więcej...