Zbiórka odpadów - maj 2014

http://www.sxc.hu OGŁOSZENIE
W dniach 14.05.2014 na ternie miasta i 15-16.05.2014 na terenie gminy przeprowadzona zostanie akcja zbiórki odpadów: 
wielkogabarytowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, odpadów biodegradowalnych zielonych .

Czytaj więcej...

Zbiórka elektroodpadów w SP3

fot. Organizatorzy

Szkoła Podstawowa nr 3 w Reszlu po raz kolejny przystąpiła do Akcji Wiosenne działania na Warmii i Mazurach organizowanej przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

Czytaj więcej...

Uwaga przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów!

Burmistrz Reszla przypomina przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych o obowiązku złożenia sprawozdania kwartalnego.
Zgodnie z art. 9n ust. 1 i 2 oraz art. 9o ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 j.t. z późn. zm.) podajemy terminy składania sprawozdań kwartalnych za 2013 rok, sporządzone przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Czytaj więcej...

Zbiórka odpadów 12.10.2013

http://www.sxc.hu OGŁOSZENIE
W dniu 12.10.2013 roku przeprowadzona zostanie akcja zbiórki odpadów:
wielkogabarytowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon, zużytego sprzętu elektronicznego  i elektrycznego, odpadów biodegradowalnych zielonych .

Czytaj więcej...

Obowiązek oznaczenia nieruchomości

W związku z licznymi zapytaniami przedsiębiorców i instytucji, informujemy, że na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek oznaczenia nieruchomości  - umieszczenia tabliczek z numerem domu.
Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw — nazwę miejscowości.

Czytaj więcej...

Kontrola segregacji odpadów komunalnych w gminie Reszel

W miesiącu wrześniu dokonano pierwszych kontroli zgodności postępowania z odpadami komunalnymi  ze złożoną deklaracją.

W wyniku kontroli niezgodność postępowania z odpadami komunalnymi stwierdzono na 10 nieruchomościach. Nieprawidłowości dotyczyły  braku segregacji odpadów i braku pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki. W odpadach zmieszanych stwierdzono odpady, które  wg deklaracji winny być zbierane selektywnie.

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

W dniu 28 czerwca 2013 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Reszlu nastąpiło podpisanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Reszel.
Umowa zawarta została pomiędzy Gminą Reszel a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Reszlu i obowiązywać będzie  przez 12 miesięcy tj. do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Czytaj więcej...

Konkurs - Selektywna zbiórka wokół nas rozstrzygnięty

W dniu 21 czerwca  2013 r. rozstrzygnięty został konkurs pn. „Selektywna zbiórka wokół nas”, ogłoszony przez Burmistrza Reszla.Konkurs adresowany był do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Reszel i  polegał na zorganizowaniu przez szkołę zbiórki surowców wtórnych (papier i tektura, plastik) i przekazanie ich do punktu skupu.

Czytaj więcej...

Komunikat PWiK w sprawie dostawy worków

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Reszlu informuje, że worki do selektywnej zbiórki odpadów będą dostarczane w dniach 29-06-2013 r i 30-06-2013r.
Więcej informacji na temat segregacji odpadów znajduje się w zakładce System gospodarowania odpadami w Gminie Reszel

Konkurs plastyczny pt. „Segregacja- znam to!”

Burmistrz Reszla ogłasza

konkurs plastyczny

pt. „Segregacja- znam to!"

Czytaj więcej...