KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

  

RESZELSKI BUDŻET OBYWATELSKI
NA 2019 ROK (RBO 2019)

 Decydujmy razem

 

GŁOSOWANIE 

 


Projekty spełniające wymagania formalne i merytoryczne, zostały ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Reszlu www.ugreszel.pl i BIP Gminy Reszel, oraz poddane głosowaniu mieszkańców na karcie do głosowania.

 

Kto może głosować:

 

Mieszkaniec Gminy Reszel posiadający stały lub tymczasowy meldunek, który ukończył 16 rok życia. Karta do głosowania dostępna na stronie internetowej www.ugreszel.pl w zakładce RBO lub w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu - pokój nr 14.

 

Sposób głosowania:

 

  • Wypełnienie karty do głosowania i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • Wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny w punkcie Informacji Turystycznej w Urzędzie Gminy w Reszlu;
  • Wypełnienie karty do głosowania i przesłanie listownie na adres Urzędu Gminy w Reszlu.

 

GŁOSOWANIE TRWA DO 24 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

 

Projekty z największą liczbą głosów zostaną przyjęte do realizacji w budżecie Gminy na 2019 rok.

 

Zapraszamy do głosowania!

 

Protokół z posiedzenia Zespołu Koordynującego

Załącznik nr 1 do Protokółu z posiedzenia Zespołu Koordynującego

Karta do głosowania

Zawiadomienie o wyborze oferty

logo

Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Reszla informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert o dotację na realizację zadania publicznego w 2016 r. pn.: "Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – zdrowe ferie."

 

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty

logo Zawiadomienie o wyborze oferty na „Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny".

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert

logo

Burmistrz Reszla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku, w następujących dziedzinach: -Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – sportowe wakacje, -Kulturalne Wakacje – 2016 – Bez Używek, -Organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka”.

 

Czytaj więcej...

 

Zarząd Wojewódzki Warmińsko–Mazurskiego ogłosza otwarty konkursu ofert na wykonanie zadań

logo_ngo_reszelOgłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016


Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert

logo_ngo_reszelBurmistrz Reszla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn. „Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny”.


Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert

logo_ngo_reszelBurmistrz Reszla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku, w następujących dziedzinach:
-Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – sportowe wakacje,
-Kulturalne Wakacje – 2015 – Bez Używek,
-Organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka”.


Czytaj więcej...

Sprawozdanie Narkomania

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 -2014.

Czytaj Więcej

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok.Czytaj Więcej

Sprawozdanie

Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Reszlu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2014.Czytaj Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku, w następujących dziedzinach:
1. Zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej
2. Zadanie z zakresu: Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla – „Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla 2015".

 

 Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje