KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Reszla

z dnia 09 listopada 2016 r.
w sprawie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r. z organizacjami pozarządowymi

Czytaj więcej...

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ogłoszenie Burmistrza Reszla

z dnia 09 listopada 2016 r.
w sprawie konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Reszlu w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty

logo

Zawiadomienie o wyborze ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku, w następujących dziedzinach: 1. Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – sportowe wakacje 2. Kulturalne Wakacje – 2016 – Bez Używek 3. Organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka”

 

Czytaj więcej...

Konkurs

logo

BURMISTRZ RESZLA ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku, w następujących dziedzinach: 1. Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – sportowe wakacje 2. Kulturalne Wakacje – 2016 – Bez Używek 3. Organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka”


Czytaj więcej...

Informacja o przebiegu konsultacji

logoInformacja o przebiegu konsultacji społecznych nad zmianą programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Reszla informuje, że został rozstrzygnięty II konkurs ofert o dotację na realizację zadania publicznego w 2016 r. pn.:

1) Zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej
2)Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla – „Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla 2016”
3) Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla – „Terenowa Inwazja Reszla”.

 

Czytaj więcej...

Konkurs ofert

Burmistrz Reszla ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku, w następujących dziedzinach:
1. Zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej
2. Zadanie z zakresu: Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla – „ Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla 2015".
3.Zadanie z zakresu: Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla - „Terenowa Inwazja Reszla”.Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty

logo

Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Reszla informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert o dotację na realizację zadania publicznego w 2016 r. pn.: "Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – zdrowe ferie."

 

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty

logo Zawiadomienie o wyborze oferty na „Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny".

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert

logo

Burmistrz Reszla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku, w następujących dziedzinach: -Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – sportowe wakacje, -Kulturalne Wakacje – 2016 – Bez Używek, -Organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka”.

 

Czytaj więcej...

 

Dodatkowe informacje