KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok.Czytaj Więcej

Sprawozdanie

Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Reszlu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2014.Czytaj Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku, w następujących dziedzinach:
1. Zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej
2. Zadanie z zakresu: Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla – „Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla 2015".

 

 Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Burmistrz Reszla ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku, w następujących dziedzinach:
1. Zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej
2. Zadanie z zakresu: Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla – „ Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla 2015".


Czytaj więcej...

Ogłoszenie dla Przedsiębiorców

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHCzytaj więcej...

Wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

Zawiadomienie o wyborze ofert na realizacje zadań publicznych w 2015 roku.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty na organizacje dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w gminie Reszel.


Zawiadomienie o wyborze oferty na
"Organizacje dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu."Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

ngoBurmistrz Reszla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku. 

 

Czytaj więcej...

Wynik konkursu z zakresu pomocy społecznej pn. "Ośrodki wsparcia"


Zawiadomienie o wyborze oferty o dotację na realizację zadania publicznego w 2014 r. z zakresu pomocy społecznej pn. "Ośrodki wsparcia"

      Czytaj więcej...

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

logo ngo

Ogłoszenie
Burmistrza Reszla
z dnia 24 listopada 2014 r.
w sprawie konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi

Czytaj więcej...

Wyniki...

Dodatkowe informacje