KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zarząd Wojewódzki Warmińsko–Mazurskiego ogłosza otwarty konkursu ofert na wykonanie zadań

logo_ngo_reszelOgłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016


Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert

logo_ngo_reszelBurmistrz Reszla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn. „Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny”.


Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert

logo_ngo_reszelBurmistrz Reszla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku, w następujących dziedzinach:
-Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – sportowe wakacje,
-Kulturalne Wakacje – 2015 – Bez Używek,
-Organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka”.


Czytaj więcej...

Sprawozdanie Narkomania

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 -2014.

Czytaj Więcej

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok.Czytaj Więcej

Sprawozdanie

Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Reszlu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2014.Czytaj Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku, w następujących dziedzinach:
1. Zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej
2. Zadanie z zakresu: Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla – „Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla 2015".

 

 Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Burmistrz Reszla ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku, w następujących dziedzinach:
1. Zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej
2. Zadanie z zakresu: Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla – „ Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla 2015".


Czytaj więcej...

Ogłoszenie dla Przedsiębiorców

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHCzytaj więcej...

Wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

Zawiadomienie o wyborze ofert na realizacje zadań publicznych w 2015 roku.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje