Wynik konkursu z zakresu pomocy społecznej pn. "Ośrodki wsparcia"


Zawiadomienie o wyborze oferty o dotację na realizację zadania publicznego w 2014 r. z zakresu pomocy społecznej pn. "Ośrodki wsparcia"

      Czytaj więcej...

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

logo ngo

Ogłoszenie
Burmistrza Reszla
z dnia 24 listopada 2014 r.
w sprawie konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi

Czytaj więcej...

Wyniki...

Konsultacje projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017

logo ngo

Ogłoszenie
Burmistrza Reszla
z dnia 26 listopada 2014 r.
w sprawie konsultacji projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 .

Czytaj więcej...

Informacja o przebiegu...

Konsultacjie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

ngo Ogłoszenie 
Burmistrza Reszla
z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Czytaj więcej...

Informacje o przebiegu...

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego dostępna pod tym linkiem.

II otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych na 2014 rok

NGO RESZEL Burmistrz Reszla
ogłasza II otwarty konkurs ofert
dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w formie powierzenia lub wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2014 roku w następujących zakresach:

Czytaj więcej...

Wyniki...

Burmistrz Reszla ogłasza otwarty konkurs ofert

logo na realizację zadania gminy pn. „Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny”.

Czytaj więcej...

Wyniki...

I otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych na 2014 rok

BURMISTRZ RESZLA
ogłasza I otwarty konkurs ofert
dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w formie powierzenia lub wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2014 roku w następujących zakresach:

Czytaj więcej...

Konsultacjie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

Ogłoszenie Burmistrza Reszla

z dnia 03 października 2013 r.
w sprawie konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi

Czytaj więcej...

Zobacz wyniki

III otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych

 BURMISTRZ RESZLA
ogłasza III otwarty konkurs ofert
|dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w formie powierzenia lub wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2013 roku w następującym zakresie:

Czytaj więcej...

Zobacz wyniki

Dodatkowe informacje