KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

  

RESZELSKI BUDŻET OBYWATELSKI
NA 2019 ROK (RBO 2019)

 Decydujmy razem

 

GŁOSOWANIE 

 


Projekty spełniające wymagania formalne i merytoryczne, zostały ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Reszlu www.ugreszel.pl i BIP Gminy Reszel, oraz poddane głosowaniu mieszkańców na karcie do głosowania.

 

Kto może głosować:

 

Mieszkaniec Gminy Reszel posiadający stały lub tymczasowy meldunek, który ukończył 16 rok życia. Karta do głosowania dostępna na stronie internetowej www.ugreszel.pl w zakładce RBO lub w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu - pokój nr 14.

 

Sposób głosowania:

 

  • Wypełnienie karty do głosowania i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • Wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny w punkcie Informacji Turystycznej w Urzędzie Gminy w Reszlu;
  • Wypełnienie karty do głosowania i przesłanie listownie na adres Urzędu Gminy w Reszlu.

 

GŁOSOWANIE TRWA DO 24 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

 

Projekty z największą liczbą głosów zostaną przyjęte do realizacji w budżecie Gminy na 2019 rok.

 

Zapraszamy do głosowania!

 

Protokół z posiedzenia Zespołu Koordynującego

Załącznik nr 1 do Protokółu z posiedzenia Zespołu Koordynującego

Karta do głosowania

Konsultacjie projektu uchwały w sprawie zmiany rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Burmistrz Reszla ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

1. Celem konsultacji jest wyrażenie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2010 roku Nr 234, poz. 1536).
2. Przedmiotem konsultacji jest zmiana w rozdziale „VI. Priorytetowe zadania publiczne” oraz w rozdziale „X. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu” rocznego programu współpracy organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Czytaj więcej...

Konsultacjie w sprawie wprowadzenia procedury udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom działalności pożytku publicznego.

Ogłoszenie
Burmistrza Reszla
z dnia 15 kwietnia 2013 r.

w sprawie konsultacji projektu zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Burmistrza Reszla pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającym na terenie Gminy Reszel na realizację zadań w sferze pożytku publicznego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje