KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacjie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

Ogłoszenie Burmistrza Reszla

z dnia 03 października 2013 r.
w sprawie konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi

Czytaj więcej...

Zobacz wyniki

III otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych

 BURMISTRZ RESZLA
ogłasza III otwarty konkurs ofert
|dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w formie powierzenia lub wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2013 roku w następującym zakresie:

Czytaj więcej...

Zobacz wyniki

Kontynuacja adaptacji budynku na środowiskowy dom samopomocy w Reszlu

             Burmistrz Reszla ogłasza otwarty konkurs ofert na:

Kontynuacja adaptacji budynku na środowiskowy dom samopomocy w Reszlu od dnia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert do dnia 31 grudnia 2013 r. na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 40-tu podopiecznych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.Czytaj więcej...

Zobacz wyniki

Konsultacjie projektu uchwały w sprawie zmiany rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Ogłoszenie Burmistrza Reszla

z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do uczestnictwa w Forum Organizacji Pozarządowych

ngo banerRada Organizacji Pozarządowych Powiatu Kętrzyńskiego
serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe do uczestnictwa w FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
(z terenu powiatu kętrzyńskiego)
Termin: 25 maja 2013r. (sobota) godz. 1300
Miejsce: siedziba „Konika Mazurskiego" w Kętrzyńskim Zamku, Plac Zamkowy 1, 11-400 Kętrzyn

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych

 BURMISTRZ RESZLA
ogłasza II otwarty konkurs ofert

dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w formie powierzenia lub wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2013 roku w następujących zakresach:

Czytaj więcej...

Konsultacjie projektu uchwały w sprawie zmiany rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Burmistrz Reszla ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

1. Celem konsultacji jest wyrażenie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2010 roku Nr 234, poz. 1536).
2. Przedmiotem konsultacji jest zmiana w rozdziale „VI. Priorytetowe zadania publiczne” oraz w rozdziale „X. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu” rocznego programu współpracy organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Czytaj więcej...

Konsultacjie w sprawie wprowadzenia procedury udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom działalności pożytku publicznego.

Ogłoszenie
Burmistrza Reszla
z dnia 15 kwietnia 2013 r.

w sprawie konsultacji projektu zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Burmistrza Reszla pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającym na terenie Gminy Reszel na realizację zadań w sferze pożytku publicznego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje