Burmistrz Reszla ogłasza konkurs wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.
Termin składania wniosków upływa dnia 08 maja 2015 roku.


Czytaj więcej...

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu z dniem 01.01.2016r. przyjęło w zarząd nieruchomości komunalne (lokale mieszkalne i użytkowe), które są własnością Gminy Reszel.

W zawiązku z powyższym od stycznia 2016 r. opłaty za mieszkania i lokale komunalne należy uiszczać:

  • w kasie WPK Sp. z o.o. przy ul. Dąbrowskiego 5 w Reszlu

lub

  • na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Reszlu

Nr konta 52 8851 0008 2001 0100 0592 0004

Dodatkowe informacje