URZĄD GMINY W RESZLU

11-440 Reszel, ul. Rynek 24 , tel. centrala – (89) 755-39-00, fax (89) 755 07 58

Lp.

Opis

 

1

Nazwa zbioru danych

EWIDENCJA ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

 

2

Administrator danych

Burmistrz Reszla

ul. Rynek 24

11-440 Reszel

3

Przedstawiciel administratora danych ( art.31a ustawy)

nie dotyczy

4

Powierzenie przetwarzania danych ( art.31 ustawy)

nie dotyczy

5

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r.

w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

 

6

Cel przetwarzania danych

- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i naliczenie opłat z tym związanych

- wydawanie decyzji administracyjnych

- spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa

7

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane

Osoby fizyczne i osoby prawne

8

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

- nazwiska i imiona

- adres zamieszkania lub pobytu

9

Sposób zbierania danych

- od osób, których dotyczą

- z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

10

Sposób udostępniania danych

zgodnie z wnioskiem

11

Odbiorcy danych

podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa

12

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Nie dotyczy