KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019

Jak rokrocznie, również i w tym roku rusza kwalifikacja wojskowa w powiecie kętrzyńskim. Tegoroczna kwalifikacja wojskowa, na terenie powiatu kętrzyńskiego będzie trwała od 20.03.2019 r. do 19.04.2019 r. Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa i dotyczy wszystkich mężczyzn i niektórych kobiet. Unikanie kwalifikacji wojskowej jest przestępstwem może być karane. 

Czytaj więcej...

Życzenia

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pod nazwą: „Transport zwierząt gospodarskich”

Gmina Reszel z siedzibą ul. Rynek 24; 11-440 Reszel

Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

"Transport zwierząt gospodarskich”

 

WIĘCEJ

Informacja

UWAGA

W dniach 26 lutego 2019 r. i 19 marca 2019 r.

w godz. 9.00 – 14.00

w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Reszlu

dyżur pełnił będzie

pracownik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie.

Życzenia

WIGILIA NA RESZELSKIM RYNKU

Życzenia

Informacja

SZANOWNI MIESZKAŃCY

 

Coraz częściej odnotowywane są przypadki wyrzucania gorącego popiołu do pojemników na odpady komunalne. Przypominamy, że takie postępowanie niesie za sobą bardzo poważne zagrożenia.

 

Umieszczanie w pojemnikach na odpady komunalne materiałów gorących lub też żarzących się może skutkować zniszczeniem pojemnika, spowodować straty materialne zarówno po stronie właściciela nieruchomości jak i przedsiębiorcy odbierającego odpady, a w najgorszym wypadku stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia mieszkańców. Odpady mogą ulec zapaleniu zagrażając pobliskim nieruchomościom oraz wytwarzać niezwykle toksyczne spaliny. W przypadku odbioru żarzącego popiołu przez firmę transportującą odpady, istnieje bardzo duże zagrożenie zapłonu samochodu przeznaczonego do transportu odpadów.

 

Aby uniknąć tych problemów należy: zimny (schłodzony) popiół wrzucać do pojemników metalowych z napisem „POPIÓŁ” a w przypadku ich czasowego braku do pojemników na odpady zmieszane. Wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki należy do jej właściciela lub zarządcy.

 

WRZUCAĆ NALEŻY WYŁĄCZNIE ZIMNY (SCHŁODZONY) POPIÓŁ.

 

Nie zaleca się studzenia popiołu wodą, ponieważ w ujemnych temperaturach mokry popiół może przymarzać do pojemnika uniemożliwiając jego skuteczne opróżnianie.

 

PRZYPOMINAMY, ŻE ZIMNY POPIÓŁ ZE SPALONEGO DREWNA I WĘGLA NALEŻY WRZUCAĆ WYŁĄCZNIE DO ODPOWIEDNICH POJEMNIKÓW.

Kursy Reszel - Biskupiec/ Biskupiec - Reszel od 3 grudnia 2018 r.

Memoriał Kazimierza Sochackiego 2018

Dodatkowe informacje