Podpisanie kolejnej umowy dotyczącej remontu dróg gminnych

30 października 2017 roku w siedzibie Gminy Reszel, miało miejsce podpisanie kolejnej umowy dotyczącej remontu dróg gminnych. Tym razem realizowane będzie zadanie „ Przebudowa drogi gminnej Nr124031N w miejscowości Klewno.

Burmistrz Reszla Marek Janiszewski podpisał umowę na realizację tego zadania z Dariuszem Giak – pełnomocnikiem firmy Usługi Transportowo – Sprzętowe – Giak Danuta. Mamy nadzieję, iż inwestycja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Klewno.

 

Dodatkowe informacje