KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Uroczysta sesja Rady Miejskiej 2013

       Dźwiękami fanfar granych przez  rycerzy zainaugurowano obchody Święta Miasta. Odczytano akt lokacyjny miasta Reszel, nadany przez biskupów warmińskich.. Pierwszym akordem była uroczysta sesja Rady Miejskiej. Przewodnicząca Rady Miejskiej - Beata Subocz powitała gości przybyłych do reszelskiego zamku m.in.: Igora Hutnikiewicza – dyrektora Departamentu Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie,

Teresę Prokop – Przewodniczącą Rady Powiatu, Zbigniewa Nowaka – kętrzyńskiego Wicestarostę, Zofię Griaznową – Starostę z bratnich Jaszun na Litwie, Krzysztofa Hećmana – Burmistrza Kętrzyna, Ryszarda Ostrowskiego – Burmistrza Korsz, Marka Janiszewskiego – Burmistrza Reszla, Jerzego Bajorka –zastępcę  Burmistrza Reszla, Radnych Rady Miejskiej w Reszlu, duchowieństwo z terenu Gminy Reszel, osoby uhonorowane tytułem „Honorowy Obywatel Reszla” i medalem honorowym „Zasłużonym Reszel” oraz wszystkich przybyłych mieszkańców Gminy Reszel.

      Burmistrz  Reszla Marek Janiszewski przypomniał wydarzenia z przeszłości jak również podsumował osiągnięcia obecnie zarządzających Gminą.  Jesteśmy kontynuatorami działań naszych przodków, którzy zostawili po sobie przepiękne dziedzictwo kulturowe, a my jako władza samorządowa z udziałem naszych mieszkańców powinniśmy je chronić i zabezpieczać – podkreślił burmistrz. W dalszej części omówił zadania inwestycyjne realizowane w roku bieżącym przez Gminę Reszel. Podkreślił, że na wiele zadań Gmina pozyskała środki zewnętrzne w tym z Unii Europejskiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Warmińsko – Mazurskiego i  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

        Rozwiązany został problem byłej „Hotelowej”, której to budynek został wypisany w części naziemnej z rejestru zabytków i wkrótce  rozpoczną się prace rozbiórkowe. Ze środków własnych realizowane są zadania: budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel i  ulicy Szkolnej. Dotowane były zadania proekologiczne na budowę oczyszczalni przydomowych oraz montaż kolektorów słonecznych. Łącznie dofinansowano 20 oczyszczalni przydomowych na kwotę 110 000 zł. oraz 12 kolektorów słonecznych na sumę 46 800 zł. Rozpoczynamy realizację obejścia kanalizacji osiedla Nad Sajną. Na tą inwestycję Gmina  pozyskała środki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie  w wysokości 215 941zł. Kontynuowane są zadania polegające na budowie sieci wodociągowej w kolejnych miejscowościach naszej Gminy: Zawidy, Mnichowo, Młyn Grodzki, Pasterzewo i Łabędziewo. Trwa remont i termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 6. Koszt zadania wyniesie 599 000 zł. Zakończona została inwestycja zagospodarowania placu w Klewnie na miejsce spotkań mieszkańców. Wkrótce rozpocznie się I etap remontu Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu. Na to zadanie pozyskano środki od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 323 000 zł. Wraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich wyremontowane zostały chodniki na ul. Słowiańskiej - 435 m i Warmińskiej - 399 m. W roku bieżącym, przy naszym wsparciu, naprawiane są chodniki przy ulicy Kolejowej, Krasickiego i Wojska Polskiego. Budowany jest chodnik w Pieckowie. Systematycznie  remontujemy zaniedbane drogi gminne.

       Prywatne zasoby mieszkaniowe są dobrze zarządzane i bardziej zadbane, czego przykładem są zmieniające oblicze miasta Wspólnoty Mieszkaniowe. Przeprowadziły one w roku ubiegłym jak również w roku bieżącym  w zarządzanym zasobie mieszkaniowym,  wiele modernizacji,  remontów i napraw. Pięknieją również budynki i posesje zarządzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową PIONIER w Kętrzynie. To dobry znak zaangażowania mieszkańców w życie gminy, który w myśl idei miast skupionych w sieci Cittaslow, daje przykład, że możemy lepiej żyć,    współdecydować o  wyglądzie naszego  miejsca zamieszkania i przyczyniać się do rozwoju lokalnej społeczności. Na zakończenie wystąpienia Marek Janiszewski skierował do obecnych życzenia z okazji święta , - „życzę  Wam , aby  hasło: „Reszel – miejscem dobrego życia”   funkcjonowało jeszcze przez   długie lata i dotyczyło wszystkich jego mieszkańców”. 

        Na ręce przewodniczącej Beaty Subocz i burmistrza Marka Janiszewskiego napłynęły życzenia od Jacka Protasa - Marszałka Województwa i jego zastępcy Jarosława Słomy, które przekazał Igor Hutnikiewicz, cieple słowa popłynęły od: Zbigniewa Nowaka, Zofii GriaznowejKrzysztofa Hećmana  i Ryszarda Ostrowskiego.

         Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała treść podjętych uchwał przez Radę Miejską w sprawie nadania profesorom Andrzejowi Chorosińskiemu od 25 lat dyrektor Świętolipskich Wieczorów Muzycznych i Tadeuszowi Rawa urodzonemu w Reszlu miłośnikowi i pasjonatowi historii Reszla medalu honorowego „Zasłużonym Reszel”. Ze względu na chorobę w imieniu prof. Rawy medal odebrała żona Maria a medal p Chorosińskiemu będzie wręczony w innym terminie. Na zakończenie sesji odbył się koncert połączonych chórów parafialnych ze Świętej Lipki i Reszla pod dyrekcją Piotra Strzyżewskiego.

        Całość wydarzeń w swym popołudniowym wydaniu na żywo relacjonowało Polskie Radio Olsztyn. Na podzamczu odbywała się wspaniała impreza nawiązująca charakterem do czasów minionych „Wyprawa w średniowiecze” przygotowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu  a  realizowana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z LGD „Barcja”.

Film


Źródło: http://www.wolnatv.info.pl/index.php?plik=container.php&id=352&act=all

Galeria

Autor zdjęć: Jolanta Grzyb

Autor:  Mirosław Bogdanowicz

Dodatkowe informacje