Kolejne grunty pod ścieżkę rowerową nabyte.

24 kwietnia 2018 roku, w Olsztynie, miało miejsce podpisanie aktu notarialnego potwierdzającego nabycie pięciu działek, na których wykonana zostanie ścieżka rowerowa z Reszla do Świętej Lipki.

Dzięki staraniom Burmistrza Reszla Marka Janiszewskiego Gmina Reszel pozyskała nieodpłatnie grunty od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Akt podpisali Burmistrz Reszla Marek Janiszewski oraz Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie Piotr Krasulski.

Nabyte działki to:

Działka 223/1 obręb Robawy o powierzchni 0,3165 ha

Działka 13/6 obręb Robawy o powierzchni 0,8140 ha

Działka 5/40 obręb Robawy o powierzchni 0,2873 ha

Działka 62/7 obręb Wólka Ryńska o powierzchni 0,0430 ha

Działka 82/6 obręb Wólka Ryńska o powierzchni 0,0500 ha

Jest to kolejny ważny krok w działaniach zmierzających do budowy drogi pielgrzymkowej i ścieżki rowerowej z Reszla do Świętej Lipki.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje