KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

E-usługi w Gminie Reszel

26 lipca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Reszlu miało miejsce podpisanie umowy na zadanie pod nazwą: Modernizacja okablowania strukturalnego z adaptacją pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu Gminy w Reszlu w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Podpisania umowy dokonał Burmistrz Reszla Marek Janiszewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Julity Paprockiej z firmą Instalatorstwo Elektryczne Tadeusz Monkiewicz. Wartość inwestycji wynosi 125 197,49 zł.

Zadanie obejmuje:

Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, w szczególności wykonanie:

  • połączeń zamiennych instalacji teletechnicznej LAN polegających na: demontażu i przeniesieniu urządzeń aktywnych typu switch/router/firewall, wykonaniu podłączenia za pomocą patchcord-ów,
  • demontażu istniejących koryt i kabli instalacji teletechnicznej,
  • prac przygotowawczych i prac budowlanych, przejść i przewiertów instalacyjnych,
  • dostawy i montażu klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni wraz z jednostką zew. z montażem na poddaszu budynku,
  • dostawy i posadowienia szafy serwerowej wraz z wyposażeniem,
  • dostawy i montażu paneli gaśniczych w szafie RACK,
  • instalacji elektrycznej,
  • instalacji okablowania strukturalnego,
  • pomiarów elektrycznych i teletechnicznych,
  • instalacji teletechnicznych - System alarmowy i SKD, Centrala telefoniczna, urządzenia aktywne.

 

 

 

Dodatkowe informacje