KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zagospodarowanie terenu na miejsce edukacyjno-kulturalno-wypoczynkowe w Reszlu

13 czerwca 2018 r., Burmistrz Reszla Marek Janiszewski oraz Skarbnik Gminy Julita Paprocka podpisali umowę z firmą GN-KNIT Building Division Spółka z o.o. na roboty budowlane i obsługę inwestorską zadania: „Zagospodarowanie terenu na miejsce edukacyjno-kulturalno-wypoczynkowe w Reszlu” realizowanego w ramach zadania: „Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku”.

W zakresie robót przewidywana jest modernizacja terenu przyległego do parku od strony ulicy Słowiańskiej, będącego tzw. „języczkiem” parku, gdzie powstaną: skatepark, tor rowerowy, fontanna, miejsce rekreacji i wypoczynku, plac zabaw, urządzenia fitness i inne.

Planowana inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu w zakresie zieleni, alejek spacerowych, placu z fontanną posadzkową i urządzeń rekreacyjnych. Alejki zaprojektowano utwardzone z kostki betonowej i granitowej oraz nawierzchni bezpiecznej, plac z płyt granitowych, place zabaw o powierzchni bezpiecznej. Zaprojektowane zostały również ścieżka zdrowia, minirampa skatepark, altany, tor rowerowy oraz ławki i stoliki. Zieleń zaplanowano w formie trawników sportowych oraz nasadzeń ozdobnych.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie:

- instalacji oświetlenia terenu i monitoringu
- przyłącze wody i instalację wodną fontanny
- odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej
- instalację technologiczną kanalizacji deszczowej na potrzeby fontanny

Dodatkowo zaprojektowane zostały urządzenia do pasywnego spędzania wolnego czasu: dwie altanki, ławki, stoliki szachowe, stoliki rekreacyjne i miejsca do grillowania. Teren ogrodzony zostanie ażurowym ogrodzeniem o wysokości 120 centymetrów. Cały teren dostępny będzie dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi. Całkowita powierzchnia zagospodarowanego terenu wyniesie 6767 m2.
Wartość brutto zadania to 3 960 613,53.

Zadanie będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Fot. Danuta Baten, Karol Światłowski

GALERIA ZDJĘĆ

 

Dodatkowe informacje