KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozwój Przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego Otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku

9 stycznia 2019r., Burmistrz Reszla Marek Janiszewski oraz Skarbnik Gminy Julita Paprocka podpisali umowę z firmą „TECHNOMEL” Kazimierz Kozieł na „Rewitalizację ulicy Podzamcze w Reszlu” w ramach zadania „Rozwój Przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego Otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku”. 

Wartość przedmiotu umowy wynosi 953 718,20 zł. 

Na obszarze rewitalizowanym zgodnie z projektem zostaną przebudowane chodniki, zjazdy i jezdnia. Nawierzchnie wykonane zostaną z kostki oraz płyt kamiennych. Wykonane zostaną również prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej.

 

Dodatkowe informacje