KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Decydujmy razem – na witrynie Prezydenta RP

decydujmy razem Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest miejscem gromadzenia i rozpowszechniania dobrych praktyk, które są podzielone na trzy kategorie:
1. Wspólnota Obywatelska,
2. Partnerstwo Samorządów,
3. Obywatelska Inicjatywa Lokalna.

Czytaj więcej...

Program Rozwoju Turystyki w Gminie Reszel na rok 2013

Spis treści:

I. Wstęp

II. Charakterystyka potencjału turystycznego w Gminie Reszel

II.1. Położenie geograficzne

II.2. Zasoby

II.3. Zabytki

II.4 Muzea

II.5 Tereny sportowo-rekreacyjne

II.6 Zasoby turystyczne na terenach wiejskich

II.7. Baza noclegowa

II.8. Atrakcje i produkty turystyczne

III. Analiza słabych i mocnych stron Gminy Reszel w zakresie turystyki

IV. Cele Programu Rozwoju Turystyki

IV.1. Cel główny

IV.2. Cele szczegółowe

 V. Projekty Programu Rozwoju Turystyki w Gminie Reszel

VI. Zasady wdrażania Programu Rozwoju Turystyki

 

Czytaj więcej...

Koniec pierwszego etapu Decydujmy Razem

Zakończył się pierwszy etap pilotażowego systemowego programu „Decydujmy Razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych”. Ten program ma na celu wypracowanie i upowszechnianie mechanizmów, dzięki którym administracja na szczeblu lokalnym będzie skutecznie współpracować z lokalną społecznością przy tworzeniu i wdrażaniu polityk w jednym z 4 obszarów: zatrudnienia, integracji społecznej, przedsiębiorczości i zrównoważonego.

Czytaj więcej...

Wolna tv 2012-03-19 - Decydujmy Razem

Źródło: http://www.wolnatv.info.pl/index.php?plik=container.php&id=278&act=all

Wolna tv 2012-02-20 - Decydujmy Razem

Źródło: http://www.wolnatv.info.pl/index.php?plik=container.php&id=268&act=all

Dodatkowe informacje