KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

  

RESZELSKI BUDŻET OBYWATELSKI
NA 2019 ROK (RBO 2019)

 Decydujmy razem

 

GŁOSOWANIE 

 


Projekty spełniające wymagania formalne i merytoryczne, zostały ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Reszlu www.ugreszel.pl i BIP Gminy Reszel, oraz poddane głosowaniu mieszkańców na karcie do głosowania.

 

Kto może głosować:

 

Mieszkaniec Gminy Reszel posiadający stały lub tymczasowy meldunek, który ukończył 16 rok życia. Karta do głosowania dostępna na stronie internetowej www.ugreszel.pl w zakładce RBO lub w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu - pokój nr 14.

 

Sposób głosowania:

 

  • Wypełnienie karty do głosowania i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • Wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny w punkcie Informacji Turystycznej w Urzędzie Gminy w Reszlu;
  • Wypełnienie karty do głosowania i przesłanie listownie na adres Urzędu Gminy w Reszlu.

 

GŁOSOWANIE TRWA DO 24 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

 

Projekty z największą liczbą głosów zostaną przyjęte do realizacji w budżecie Gminy na 2019 rok.

 

Zapraszamy do głosowania!

 

Protokół z posiedzenia Zespołu Koordynującego

Załącznik nr 1 do Protokółu z posiedzenia Zespołu Koordynującego

Karta do głosowania

Decydujmy razem – na witrynie Prezydenta RP

decydujmy razem Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest miejscem gromadzenia i rozpowszechniania dobrych praktyk, które są podzielone na trzy kategorie:
1. Wspólnota Obywatelska,
2. Partnerstwo Samorządów,
3. Obywatelska Inicjatywa Lokalna.

Czytaj więcej...

Program Rozwoju Turystyki w Gminie Reszel na rok 2013

Spis treści:

I. Wstęp

II. Charakterystyka potencjału turystycznego w Gminie Reszel

II.1. Położenie geograficzne

II.2. Zasoby

II.3. Zabytki

II.4 Muzea

II.5 Tereny sportowo-rekreacyjne

II.6 Zasoby turystyczne na terenach wiejskich

II.7. Baza noclegowa

II.8. Atrakcje i produkty turystyczne

III. Analiza słabych i mocnych stron Gminy Reszel w zakresie turystyki

IV. Cele Programu Rozwoju Turystyki

IV.1. Cel główny

IV.2. Cele szczegółowe

 V. Projekty Programu Rozwoju Turystyki w Gminie Reszel

VI. Zasady wdrażania Programu Rozwoju Turystyki

 

Czytaj więcej...

Koniec pierwszego etapu Decydujmy Razem

Zakończył się pierwszy etap pilotażowego systemowego programu „Decydujmy Razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych”. Ten program ma na celu wypracowanie i upowszechnianie mechanizmów, dzięki którym administracja na szczeblu lokalnym będzie skutecznie współpracować z lokalną społecznością przy tworzeniu i wdrażaniu polityk w jednym z 4 obszarów: zatrudnienia, integracji społecznej, przedsiębiorczości i zrównoważonego.

Czytaj więcej...

Wolna tv 2012-03-19 - Decydujmy Razem

Źródło: http://www.wolnatv.info.pl/index.php?plik=container.php&id=278&act=all

Wolna tv 2012-02-20 - Decydujmy Razem

Źródło: http://www.wolnatv.info.pl/index.php?plik=container.php&id=268&act=all

Dodatkowe informacje