Szanowni Państwo,

Aktualnie w Urzędzie Gminy w Reszlu trwają prace nad pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację projektu, którego celem będzie zwiększenie zakresu spraw urzędowych, które będzie można załatwić przez internet.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety, dzięki czemu planowany projekt będzie jak najbardziej zgodny z Państwa potrzebami i oczekiwaniami.

Dziękujemy.

Infomacja o przemocy...

Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy, nie masz prawa stosować przemocy wobec najbliższych, ani jej doznawać.
Żeby Ci pomóc został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W skład zespołu wchodzą specjaliści, którzy udzielają pomocy wykonując zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1. Jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3. Policji
4. Sądu - kuratorzy sądowi
5. Oświaty
6. Ochrony zdrowia

Podejmowanie interwencji i pomocy w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę„Niebieskie Karty".

Procedura „Niebieskie Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez członków zespołu interdyscyplinarnego w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie w oparciu o zasadę współpracy i przekazywanie informacji o podjętych działaniach.

Skorzystaj z procedury „Niebieskie Karty" skontaktuj się z Zespołem Interdyscyplinarnym d.s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu.

Udzielimy pomocy i informacji. Nigdy nie jest za późno do podjęcia właściwych kroków aby uzyskać pomoc lub zmienić swoje zachowanie.

Zwracając się o pomoc niczym nie ryzykujesz
Ty i Twoja rodzina może tylko zyskać.

Dodatkowe informacje