KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

  

RESZELSKI BUDŻET OBYWATELSKI
NA 2019 ROK (RBO 2019)

 Decydujmy razem

 

GŁOSOWANIE 

 


Projekty spełniające wymagania formalne i merytoryczne, zostały ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Reszlu www.ugreszel.pl i BIP Gminy Reszel, oraz poddane głosowaniu mieszkańców na karcie do głosowania.

 

Kto może głosować:

 

Mieszkaniec Gminy Reszel posiadający stały lub tymczasowy meldunek, który ukończył 16 rok życia. Karta do głosowania dostępna na stronie internetowej www.ugreszel.pl w zakładce RBO lub w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu - pokój nr 14.

 

Sposób głosowania:

 

  • Wypełnienie karty do głosowania i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • Wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny w punkcie Informacji Turystycznej w Urzędzie Gminy w Reszlu;
  • Wypełnienie karty do głosowania i przesłanie listownie na adres Urzędu Gminy w Reszlu.

 

GŁOSOWANIE TRWA DO 24 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

 

Projekty z największą liczbą głosów zostaną przyjęte do realizacji w budżecie Gminy na 2019 rok.

 

Zapraszamy do głosowania!

 

Protokół z posiedzenia Zespołu Koordynującego

Załącznik nr 1 do Protokółu z posiedzenia Zespołu Koordynującego

Karta do głosowania

Infomacja o przemocy...

Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy, nie masz prawa stosować przemocy wobec najbliższych, ani jej doznawać.
Żeby Ci pomóc został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W skład zespołu wchodzą specjaliści, którzy udzielają pomocy wykonując zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1. Jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3. Policji
4. Sądu - kuratorzy sądowi
5. Oświaty
6. Ochrony zdrowia

Podejmowanie interwencji i pomocy w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę„Niebieskie Karty".

Procedura „Niebieskie Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez członków zespołu interdyscyplinarnego w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie w oparciu o zasadę współpracy i przekazywanie informacji o podjętych działaniach.

Skorzystaj z procedury „Niebieskie Karty" skontaktuj się z Zespołem Interdyscyplinarnym d.s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu.

Udzielimy pomocy i informacji. Nigdy nie jest za późno do podjęcia właściwych kroków aby uzyskać pomoc lub zmienić swoje zachowanie.

Zwracając się o pomoc niczym nie ryzykujesz
Ty i Twoja rodzina może tylko zyskać.

Dodatkowe informacje