Ostreoporoza 2015

Informacja

Europejska Fundacja Osteoporozy i Chorób Mięśniowo-Szkieletowych z Krakowa tworzy (we współpracy z Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym) Polski System Zapobiegania Złamaniom

Szczegółowe informacje na temat osteoporozy i zapobiegania złamaniom, w tym również raport „Osteoporoza – Cicha Epidemia" dostępne są pod adresem strony internetowej www.osteoporoza.pl

Dodatkowe informacje