ugreszel.pl

Blog ogólnotematyczny

regulator ciągu kominowego
Dom i Ogród

Dlaczego warto zamontować regulator ciągu kominowego?

Prawidłowo działający system kominowy zapewnia nie tylko optymalne działanie urządzenia grzewczego, ale także bezpieczeństwo jego użytkowania. Jednym z elementów tego systemu jest regulator ciągu kominowego. Do czego on służy i kiedy warto go montować?

Do czego służy regulator ciągu kominowego?

Regulator ciągu kominowego to specjalistyczne urządzenie, którego podstawowym zadaniem jest stabilizacja podciśnienia w przewodzie kominowym. Jego działanie polega na zmniejszeniu ciągu przez schłodzenie spalin i przez zwiększenie oporów przepływu.

Zapewnienie właściwego podciśnienia w przewodzie kominowym jest bardzo ważne dla prawidłowego działania urządzenia grzewczego. Pozwala uniknąć zadymienia kotłowni i niepełnego spalania, a kocioł działa z pełną mocą.

Trzeba pamiętać, że siła ciągu kominowego jest zależna od wielu czynników, niezwiązanych z piecem czy kominem. Należą do nich m.in. ciśnienie atmosferyczne, temperatura powietrza na zewnątrz komina, siła i kierunek wiatru czy nawet wysokość n.p.m., na której znajduje się budynek.

regulator ciągu kominowego

Gdzie i kiedy zamontować regulator?

Instalacja regulatora ciągu kominowego jest niezbędna we wszystkich przewodach kominowych, w których wytwarzane jest zbyt wysokie podciśnienie, bez względu na to, jaka jest tego przyczyna. Stosunkowo często jest to zbyt duży przekrój poprzeczny komina. Ale nadmierne podciśnienie występuje także, gdy komin jest prawidłowo dobrany, ale sprzyjają temu warunki atmosferyczne, np. przy częstych i gwałtownych porywach wiatru.

Regulator ciągu kominowego obowiązkowo powinien być montowany przy kotłach starego typu. Dzięki niemu zdecydowanie poprawi się jego wydajność. Jednak także przy nowych, zautomatyzowanych kotłach warto to urządzenie umieścić w systemie kominowym. Poprawa nie będzie wprawdzie aż tak duża, ale zdecydowanie widoczna podczas wietrznej pogody.

Najczęściej regulator montuje się na, pod lub nad czopuchem, który łączy piec z kominem. Większość modeli można zamontować samemu, ale przy nowoczesnych automatycznych kotłach lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług fachowców.

Przed zamontowaniem regulatora ciągu kominowego należy koniecznie przeprowadzić przegląd systemu grzewczego oraz wyczyścić komin.

regulator ciągu kominowego	wybór

Regulator a generator ciągu kominowego

Wiele osób wciąż myli regulator ciągu kominowego z generatorem. Zadaniem regulatora jest zmniejszanie nadmiernego podściśnienia. Tymczasem to drugie urządzenie ma zwiększać podciśnienie, gdy jest ono zbyt małe. Z reguły jest to specjalna nasada na komin, której zadaniem jest zabezpieczenie przed odwróceniem ciągu kominowego, gdy podciśnienie jest zbyt niskie. Do tego celu te urządzenia wykorzystują wiatr.

Kolejnym urządzeniem, z którym niekiedy jest mylony regulator, jest miarkownik. To specjalna klapka, która dozująca ilość powietrza docierającego do komory spalania. Otwarcie klapki powoduje zwiększenie ilości powietrza w palenisku. Gdy woda w kotle będzie miała zaprogramowaną temperaturę, klapka zostanie przymknięta, a do paleniska będzie docierało mniej powietrza, przez co spalanie zostanie ograniczone.