ugreszel.pl

Blog ogólnotematyczny

Gdzie kupować cielęta do gospodarstwa rolnego
Lifestyle

Gdzie kupować cielęta do gospodarstwa rolnego?

Trzoda odgrywa jedną z ważniejszych ról w kontekście prowadzenia gospodarstwa rolnego. Sprzedaż mięsa czy mleka pozwala generować zyski, jednak obecnie odbiorcy zwracają uwagę przede wszystkim na jakość produktów. Dlatego też bardzo istotny jest zakup cieląt i innego rodzaju zwierząt hodowlanych ze sprawdzonych źródeł.

Sprawdzony dostawca, najwyższa jakość

Sprzedażą cieląt powinny zajmować się jedynie wyspecjalizowane firmy, które mają duże doświadczenie w branży. Prowadzone przez nie hodowle są pod ścisłym nadzorem różnych jednostek oraz lekarza weterynarii. Dzięki temu mamy pewność, że zwierzęta nie chorują, są karmione i pojone w odpowiedni sposób. Z ofertą dobrego, sprawdzonego dostawcy można zapoznać się na stronie https://www.rogofarm.pl/.

Dlaczego to tak ważne, aby kupować jedynie z pewnych źródeł?

O różnego rodzaju chorobach zwierząt hodowlanych nie mówi się szerzej, dopóki skażone mięso nie trafi do obiegu, a finalnie na talerze konsumentów. Choroby te są bardzo niebezpieczne dla ludzi, którzy w żaden sposób nie są na nie odporni. Mięso, zanim trafi na sklepowe półki, powinno przejść szereg badań kontrolnych, dlatego przypadki zakażeń śmiertelnych są bardzo rzadkie. Niemniej jednak, mając w swoim gospodarstwie zarażone cielęta, najczęściej jesteśmy zmuszeni je uśpić. Wiąże się to ze sporymi stratami materialnymi, zwłaszcza że choroby rozprzestrzeniają się bardzo szybko, dlatego zwykle ten schemat postępowania dotyczy wszystkich obecnych w gospodarstwie cieląt. Ponadto mięso, które pochodzi z niepewnych źródeł, nie jest dopuszczane do obrotu, co ponownie generuje znaczące straty. Sprzedawca, w momencie zawierania transakcji, powinien przedstawić niezbędną dokumentację, która potwierdza stan zdrowia i pochodzenie cieląt.

Regularne dostawy

Prowadząc na szeroką skalę gospodarstwo rolne, trzeba zadbać o ciągłość i regularność dostaw trzody. Cielęta powinny mieć pochodzić z hodowli, które oferują sprzedaż hurtową. Oczywiście, możliwe jest również dokupienie kilku sztuk, jednak w dużych gospodarstwach dominuje produkcja masowa. Bardzo istotne w transporcie zwierząt jest ich odpowiednie zabezpieczenie. Szybka dostawa nie oznacza, że są one przewożone w niewłaściwych warunkach, które mogłyby spowodować pogorszenie stanu zdrowia. Jest to kluczowy aspekt zwłaszcza w przypadku pokonywania przez zwierzęta dalekich odległości. Transport musi odbywać się z poszanowaniem praw zwierząt, które muszą mieć dostęp do powietrza oraz w razie dłuższych tras, do jedzenia i picia. Spełniając wszelkie standardy, można mieć pewność, że zwierzęta dotrą do gospodarstwa w stanie nienaruszonym.

Małe gospodarstwa, duża odpowiedzialność

Nie wszystkie gospodarstwa rolne prowadzone są na dużą skalę. Niektóre działają lokalnie, zaopatrując w mięso i mleko drobnych przedsiębiorców. Niemniej jednak w każdym przypadku cielęta muszą pochodzić z pewnych źródeł. Odsprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego to ogromna odpowiedzialność, dlatego nie należy kupować cieląt u niesprawdzonych dostawców. Nie najlepszym rozwiązaniem, wciąż niestety praktykowanym, jest odkupowanie cieląt z sąsiednich gospodarstw. O wiele korzystniejszy będzie zakup detaliczny od sprawdzonego dostawcy, który dopełnia wszelkich formalności w zakresie chowu oraz transportu zwierząt. Jak wspomniano wyżej, jest to bardzo istotne w kontekście ich zdrowia, a czasami nawet życia. Wybierając cielęta z niesprawdzonych źródeł, narażamy się nie tylko na duże straty, ale w skrajnych przypadkach również na odpowiedzialność karną.

Materiał zewnętrzny