ugreszel.pl

Blog ogólnotematyczny

Dom i Ogród

Jak założyć fundusz inwestycyjny – co musisz o nim wiedzieć?

Wiele osób chce zabezpieczyć swoją przyszłość. To zrozumiałe. Nie każdy jednak chce i może inwestować w złoto lub nieruchomości. Z tego powodu rośnie popularność funduszy inwestycyjnych. To właśnie one pozwalają na zabezpieczenie, a czasem nawet na pomnożenie funduszy. Trzeba jednak pamiętać, że przystąpienie do funduszu nie zawsze jest proste. Jeszcze trudniejsze może być założenie własnego funduszu. Kiedy można zabrać się za zaplanowanie własnej struktury? Jak założyć fundusz inwestycyjny?

Jak założyć fundusz inwestycyjny?

Niepubliczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (NFIZ) można założyć bez ubiegania się o pozwolenie z Komisji Nadzoru Finansowego. To dobra wiadomość, bo oznacza dużo mniej formalności do wypełnienia przy jego zakładaniu. Przy stanowieniu funduszy publicznych należy skorzystać ze wsparcia TFI, czyli Towarzystwa funduszy inwestycyjnych. TFI jest organem, który odpowiada za tworzenie nowych i zarządzanie już funkcjonującymi funduszami. Jest on ustanowiony ustawowo. Może stać się nim każda spółka akcyjna z określonym kapitałem początkowym. TFI ma wspomagać działania funduszy np. poprzez wsparcie we wprowadzaniu zmian w statucie. Kontroluje limity, ewidencjonuje uczestników, mierzy ryzyko, tworzy wyceny, dokonuje inwestycji i prowadzi księgowość. To wiele zadań, które są niezbędnymi elementami funkcjonowania funduszu. Budowanie struktury należy rozpocząć od podpisania aktu notarialnego, jakim jest statut funduszu. Konieczne jest też wybranie banku, w którym będą zbierane środki depozytariuszy. Kluczowym momentem jest złożenie wniosku o wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. Wniosek składa się poprzez Sąd Okręgowy w Warszawie. Sprawa trwa zazwyczaj trzy tygodnie, choć może się wydłużyć zwłaszcza w czasie pandemii. Zgłoszenie należy później przesłać także do Komisji Nadzoru Finansowego. Na każdym etapie tego procesu założyciel funduszu może liczyć na wsparcie TFI, więc nie powinien mieć z nim większych kłopotów.

Dlaczego warto założyć własny fundusz?

Jeśli zastanawiasz się, dlaczego warto założyć fundusz inwestycyjny, to koniecznie sprawdź przepisy podatkowe. W naszym prawie podatkowym jest wiele luk, które można wykorzystać po to, by legalnie i zgodnie z prawem płacić niższe podatki. Najważniejsze jest zwolnienie zamkniętych funduszy inwestycyjnych (w skrócie FIZ) z obowiązku odprowadzania podatku CIT.

Koszty, z którymi trzeba się liczyć

Nie możemy jednak też wierzyć, że fundusze są wolne od opłat. Nie są. Prowadzenie funduszu nie jest darmowe. Trzeba ponosić koszty stałe. Są to opłaty, które trzeba wnieść do banku audytora, depozytariusza i towarzystwa. Oprócz tego jest też mnóstwo innych kosztów – zarówno tych stałych, jak i jednorazowych, takich jak opłaty notarialne, emisyjne i związane z samymi inwestycjami. Nie można też zapominać o prowizjach maklerskich oraz bankowych. Zapłacić trzeba też za wycenę posiadanych aktywów. To wiele kosztów, z którymi po prostu trzeba się liczyć, bo nie można ich uniknąć.